Maxime Anciaux - All rights reserved

Rapport Zorginspectie is vernietigend voor OCMW-rusthuis Nieuwpoort

Na het onderzoek van een klacht haalt de Zorginspectie zwaar uit naar een hoofdverpleegkundige en een collega van het OCMW-rusthuis De Zathe in Nieuwpoort. De twee hadden een wansmakelijke "grap" uitgehaald met een jonge collega.

De hoofdverpleegkundige en zijn collega hadden de nieuwe verpleegkundige er toe aangezet om een behandeling bewust verkeerd toe te passen. De misplaatste grap was vernederend voor de bejaarde. Na aandringen en door de overredingskracht van de hoofdverpleegkundige en de collega heeft de jonge verpleegkundige deze wansmakelijke handeling uitgevoerd.

Het rapport komt tot de conclusie dat de verzorging op een onrespectvolle manier gebeurde, dat de waardigheid van de bewoner niet werd gerespecteerd en dat men onvoldoende kan aantonen dat de nodige maatregelen genomen werden om de veiligheid van de bewoners, rekening houdend met hun toestand, te waarborgen.

De nieuwe verpleegster stapte met het verhaal naar de OCMW-secretaris, omdat de directeur afwezig was.  Uiteindelijk werden de hoofdverpleegkundige en diens collega pas na tien dagen over de feiten op het matje geroepen door de directie. Dat is een lange periode, volgens het verslag. Er is intussen een extern adviesbureau voor de zorgsector aangesteld om de afdeling door te lichten en waarden en normen aan te scherpen. Ook is er psychologische hulp voor de jonge verpleegster. De familie van de bejaarde zal worden gecontacteerd.

Een tweede element van de klacht gaat over het pestgedrag ten opzichte van een collega. Het rapport stelt dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag van een medewerker ten aanzien van een collega en dat dit gedrag zich situeert in een direct hiërarchisch verband. Omdat deze klacht buiten de bevoegdheid van de Zorginspectie valt, spreekt ze zich hier niet over uit. De Dienst Welzijn op het Werk voert wel een onderzoek naar pestgedrag.

Eén personeelslid dat ongepaste foto's van bejaarden had verspreid werd al ontslagen. De hoofdverpleegkundige en een collega werden geschorst. De schorsingsprocedure loopt nog.

Meest gelezen