Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Republikeinen in VS eens over grote belastingverlaging voor president Trump

Het Huis van Afgevaardigden en de Senaat hebben hun belastingplannen op elkaar afgestemd. Als ze die allebei goedkeuren, kan de grootste belastinghervorming in 30 jaar voor ondertekening naar president Donald Trump.

Zowel de Republikeinse meerderheid in het Huis als in de Senaat hebben eerder hun eigen versie van de geplande belastingverlagingen goedgekeurd. Die plannen waren echter niet identiek en dus hebben onderhandelaars nu een eengemaakt plan uitgewerkt met principes van beide hervormingen.

Als de Senaat en het Huis dat plan volgende week goedkeuren, kan het document ter ondertekening worden voorgelegd aan president Donald Trump, waardoor het wet wordt. Twee senatoren -onder hen de vroegere Republikeinse presidentskandidaat Marco Rubio- hadden eerder bezwaren, maar zullen het plan nu toch goedkeuren.

Daardoor lijkt de goedkeuring door beide kamers van het Congres vrijwel zeker. Het is de eerste grote hervorming die president Trump door het Congres krijgt en dat is opvallend, want zowel in het Huis als in de Senaat hebben de Republikeinen een meerderheid. Vorige grote plannen zoals de afschaffing van de ziekteverzekering "Obamacare" liepen telkens spaak. Trump wil nog voor Kerstmis zijn handtekening onder het plan zetten en wil zo toch laten zien dat hij wel degelijk regeert en zaken gedaan krijgt.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Belastingverlaging voor rijke Amerikanen"

Het gaat om de belangrijkste belastinghervorming in meer dan 30 jaar en volgens de Republikeinen zal die de economie de volgende tien jaar een forse duw in de rug geven. Concreet daalt de vennootschapsbelasting van 35% naar 21%, wat vooral de bedrijven ten goede zou komen.

Ook de personenbelasting gaat naar beneden, maar dat zou vooral de rijke Amerikanen ten goede komen. De middenklasse zou daar weinig of niets van voelen en sommigen zouden zelfs meer belastingen betalen. Het opvallende is de aftrek voor eigenaars van privé-vliegtuigen, merkte Nobelprijswinnaar voor Economie Joseph Stiglitz, een criticus van de hervorming, op.

Opvallend is ook dat de schulden van de VS de volgende tien jaar zouden toenemen met 1.000 tot 1.400 miljard dollar. Nochtans zijn de Republikeinen doorgaans diegenen die vinden dat de staat te veel uitgeeft en de schuldenlast laat ontsporen. De Democratische oppositie zal massaal tegenstemmen, maar kan de hervorming niet tegenhouden. Volgens de Democraten is het een asociale hervorming die rijke Amerikanen bevoordeelt en de armeren en de middenklasse benadeelt.

Meest gelezen