Belga

"Kinderen uit gezin halen kan maar als allerlaatste oplossing"

In Antwerpen reageert de oppositie kritisch op het idee van burgemeester Bart De Wever (N-VA) om jonge veelplegers die in het drugsmilieu terecht gekomen zijn uit hun gezin te halen. Zowel Groen als SP.A zeggen dat dit alleen maar een allerlaatste oplossing kan zijn en dat er meer nood is aan zorgverlening voor de jongeren en hun gezinnen.

Wouter Van Besien (Groen) erkent dat de problematiek van de jonge veelplegers zeer ernstig is en aangepakt moet worden. Maar de kinderen uit hun gezin halen is niet de beste oplossing. "De zorgverleners kijken de andere kant op. Zij zeggen dat het het allerbelangrijkste is om de gezinnen te versterken", zegt Van Besien. "Jongeren uit hun gezin halen is de allerlaatste oplossing en meestal een niet erg effectieve. Om dat naar voor te schuiven is de wereld op zijn kop."

"Een tweede probleem is dat we op dit moment grote wachtlijsten hebben bij de gezinsondersteuning en bij de jeugdpsychiatrie. Men kan beter investeren in de zorgvelening, want daar schiet Vlaanderen op dit moment te kort", stelt Van Besien. "De kinderen uit hun gezin halen,  is een beetje stoerdoenerij in plaats van een goed antwoord op de problemen die er zijn."

Perspectief geven

Ook voormalig OCMW-voorzitter Monica De Coninck (SP.A) vindt dat kinderen uit hun gezin halen alleen een allerlaatste oplossing kan zijn. "ik denk dat je de drugsproblematiek niet geïsoleerd moet bekijken. Er zijn heel veel jongeren die in heel moeilijke situaties leven. Als het nodig is en er bijvoorbeeld geen ouders meer zijn, dan moet je die jongeren plaatsen, maar ik denk dat we algemeen veel meer jongeren en gezinnen moeten begeleiden: hen activeren naar werk en opleiding zodat ze een positief toekomstperspectief hebben", zegt De Coninck.

"Ik moet constateren dat er de laatste jaren vanuit het idee dat de mensen te veel bepamperd werden heel veel zorgverlening verdwenen is. Nu zie je daar het resultaat van: jongeren die uit wanhoop in de criminaliteit terechtkomen en dat lost op langere termijn niets op", aldus De Coninck.

Meest gelezen