Demotte dreigt met belangenconflict over onbelast bijverdienen

Minister-president van de Franse Gemeenschap Rudy Demotte (PS) wil het systeem van het onbelast bijverdienen, dat de federale regering wil invoeren, aankaarten op het Overlegcomité, het overlegorgaan tussen de verschillende regeringen van het land. Hij dreigt ermee een belangenconflict in te roepen.

De regering-Michel wil werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden de kans geven om 500 euro per maand of in totaal 6.000 euro per jaar onbelast bij te verdienen.

Volgens minister-president Rudy Demotte zal de maatregel een niet-verwaarloosbare impact hebben op verschillende domeinen die toebehoren aan de bevoegdheden van de deelstaten (bv. sport, cultuur, ondersteuning van zorgbehoevenden, ...).

Deloyale concurrentie

Demotte vreest ook dat het klassieke, reguliere arbeidscircuit zal beconcurreerd worden door het nieuwe systeem en dat er sprake kan zijn van deloyale concurrentie tussen werknemers, sociale dumping en werkloosheid. "Dat is onvermijdelijk want voor hetzelfde soort werk zullen de betrokken werknemers geen belastingen betalen en moeten er geen sociale bijdragen betaald worden", aldus Demotte in antwoord op een vraag van Ecolo-parlementslid Barbara Trachte.

Demotte wil de kwestie woensdag aankaarten op het Overlegcomité tussen de verschillende regeringen. Als de federale regering haar plannen wil doordrukken, dreigt er een belangenconflict, aldus Demotte. Dat zou dan ingediend worden in het parlement van de Franstalige Brusselaars (Cocof). In het parlement van de Franse Gemeenschap beschikt de MR namelijk over een blokkeringsminderheid.

Meest gelezen