Kanal in Brussel gaat Nest in Gent achterna met tijdelijk artistiek programma

Tussen mei 2018 en juni 2019 vindt in Kanal in Brussel een aanloopprogramma plaats in afwachting van de verbouwing van de Citroëngrage. Het gaat om een multidisciplinair programma dat doet denken aan Nest in Gent.

Er beweegt weer een en ander in het dossier van de Citroëngarage aan het IJzerplein in Brussel. Het gebouw moet over enkele jaren de deuren openen als de nieuwe cultuurtempel Kanal, maar in afwachting vormt het tussen mei 2018 en juni 2019 het decor voor een zogenoemd aanloopprogramma.

Dat programma wordt een multidisciplinair project dat weerklank moet geven aan de vaste culturele waarden in Brussel. Het zal de volledige ruimte van het gebouw innemen en aansluiten bij de filosofie van het toekomstige cultuurcentrum. De cultuursector van Brussel wordt nauw bij de uitwerking van het programma betrokken.

Zo zullen bestellingen worden geplaatst bij Brusselse kunstenaars. Het is de bedoeling om hun creaties een plaats te geven op de aanlooptentoonstellingen en op die manier een collectie te beginnen samenstellen voor het toekomstige museum voor moderne en hedendaagse kunst dat een onderdeel vormt van Kanal.

Podiumkunsten

Daarnaast komen ook de podiumkunsten aan bod. Met het oog daarop zou met de Brusselse cultuursector een stevige samenwerking opgezet worden om gezamenlijk een programma uit te werken van stukken die in het centrum opgevoerd zullen worden. Er kunnen partnerschappen worden aangegaan met onder meer de AB, de Beursschouwburg, de Botanique, Bozar, Flagey, de Halles de Schaerbeek, het Kaaitheater, het Kunsten Festival des Arts en la Raffinerie.

Het project doet denken aan Nest dat sinds geruime tijd het gebouw van de voormalige stadsbibliotheek van Gent inpalmt. In afwachting van een herbestemming, is het gebouw een tijdelijk kruispunt van tal van artistieke en socioculturele activiteiten.

Partnerschapsovereenkomst

Het aanloopprogramma voor de Citroëngarage maakt deel uit van een structurele partnerschapsovereenkomst die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Kanal en het Centre Pompidou in Parijs hebben gesloten. Die overeenkomst geldt voor 10 jaar en bepaalt hoe de partners al die tijd zullen samenwerken.

Eens de Citroëngarage zal zijn verbouwd, zal het Centre Pompidou over een periode van 5 jaar 3 parcours uittekenen in een permanent deel van het museum voor moderne en hedendaagse kunst dat 8.000 vierkante meter groot zal zijn. Daarnaast komt er een ruimte van 4.000 vierkante meter waar 2 tijdelijke tentoonstellingen tegelijk kunnen plaatsvinden.

Uitwisseling

"In dit ambitieuze Brusselse project zullen de Vlaamse en de Franse Gemeenschap actief participeren", zegt Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD). "Vandaag door financiële ondersteuning van de programmatie tot aan de verbouwing. Daarna door de uitwisseling van collecties van musea van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap."

"Dat het museum en Centre Pompidou in Parijs de krachten bundelen, toont aan dat Kanal de internationale ambitie heeft die de Europese hoofdstad past. Het toonaangevende museum uit Parijs kan op die manier haar ervaring en knowhow doorgeven en zal Kanal meteen op de kaart zetten als een niet te missen trekpleister voor cultuurliefhebbers die Brussel bezoeken. Voor de Brusselaars wordt dit een nieuwe plek om fier op te zijn in een buurt die daarmee een nieuwe trendsetter in Brussel wordt."

Meest gelezen