Videospeler inladen...

Burgemeester Ronse: "Faciliteiten zijn discriminerend"

Burgemeester van Ronse Luc Dupont (CD&V) wil af van de taalfaciliteiten in zijn gemeente. De gemeenteraad vraagt daarover een gesprek aan met de Vlaamse en de federale regering. Ze nemen nu een advocaat onder de arm die moet onderzoeken of de faciliteitenregeling discriminerend is. 

Ronse is een faciliteitengemeente. Dat betekent dat Franstaligen in Ronse in het Frans worden bediend als ze daarom vragen. Zowel bij de NMBS, bij de post als op het gemeentehuis. Ook straatnaambordjes zijn in twee talen.

De burgemeester van Ronse Luc Dupont (CD&V) wil nu af van die taalfaciliteiten. De gemeenteraad vraagt daarover een gesprek met de Vlaamse en de federale regering. Vlaams Belang verleent zijn steun aan het voorstel, SP.A onthield zich bij de stemming. Dupont neemt ook een advocaat onder de arm die moet onderzoeken of de faciliteitenregeling in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.

De burgemeester noemt de faciliteiten "discriminerend". Een opvallende uitspraak over een regeling die een taalminderheid moet faciliteren. "Als faciliteitengemeente kunnen wij niet fusioneren. Dat staat in de regelgeving", zegt Dupont. "Zo lopen wij de bonus mis die de Vlaamse regering geeft aan gefuseerde gemeenten. Die bonus bedraagt 500 euro per inwoner. Wij lopen dus 13 miljoen euro mis. Dat is discriminerend." De burgemeester denkt zelf aan een mogelijke fusie met Kluisbergen of Maarkedal.  

Wat als Ronse kon fusioneren, als faciliteitengemeente? "De faciliteiten zijn ook op andere vlakken een last. We moeten documenten vertalen, personeel moet tweetalig zijn." En de faciliteiten zorgen volgens de burgemeester niet voor integratie. "Ze zetten niet aan om Nederlands te leren. Die mensen vinden geen werk op de arbeidsmarkt, wat leidt tot hoge werkloosheid." 

Wijziging van de grondwet

Faciliteiten afschaffen is geen eenvoudige procedure. Een wet uit 1963 bepaalt welke gemeente een faciliteitengemeente is. Die wet kan enkel worden aangepast als de regering vóór de verkiezingen van 2019 aangeeft dat ze de wet wil wijzigen. Bij een stemming moeten de twee taalgroepen in het federaal parlement elk apart akkoord gaan. In totaal moet twee derden van het parlement instemmen.

Het is onwaarschijnlijk dat de Franse taalgroep zou instemmen met de wijziging. Zij zien de faciliteiten als een verworven recht. In 2010 zorgden de zes faciliteitengemeenten rond Brussel (de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde) nog voor de val van de regering-Leterme II. Faciliteiten afschaffen is dus een gevoelige kwestie. 

In 2008 diende Ronse al een voorstel in bij de federale regering. Die gaf daar toen geen gehoor aan. 

Meest gelezen