Videospeler inladen...

Trump wijst Rusland en China aan als "machtsrivalen" in nationale veiligheidsstrategie

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn nationale veiligheidsstrategie uit de doeken gedaan. Economische veiligheid stelt hij daarin centraal. Rusland en China zijn de voornaamste bedreigingen voor het Amerikaanse economische overwicht, en noemde hij "rivaliserende machten".

Trump stelde zijn nieuwe strategie voor de nationale veiligheid voor tijdens een toespraak in het Ronald Reagan-gebouw in Washington. Hij begon met een opsomming van het buitenlands beleid van zijn voorgangers, dat volgens hem gefaald heeft. "Onze voorgangers waren druk bezig met natievorming in het buitenland, terwijl ze het nalieten om onze eigen natie op te bouwen en op peil te houden", klonk het.

Trump daarentegen zegt te blijven focussen op "America First". De slogan waarmee hij de presidentsverkiezingen won, gaat hij nu ook hanteren als centrale leidraad in zijn nieuwe veiligheidsstrategie. Die strategie is gebaseerd op vier pijlers: de VS beschermen, de Amerikaanse welvaart bevorderen, vrede uitdragen door kracht, en de Amerikaanse invloed in het buitenland uitbreiden.

Economische competitiviteit, voor Trump een aangelegenheid van nationale veiligheid, staat centraal. "Voor het eerst erkent de Amerikaanse strategie dat economische veiligheid nationale veiligheid is", zei Trump. "Economische vitaliteit, welvaart en groei zijn absoluut noodzakelijk voor het Amerikaanse overwicht en zijn invloed in de wereld. Elke natie die zijn welvaart verhandelt in ruil voor veiligheid, zal ze uiteindelijk allebei kwijtspelen."

Klimaatverandering is voor Trump geen zaak van nationale veiligheid

Trump ziet China en Rusland als de grootste bedreigingen voor het Amerikaanse overwicht en de wereldorde. Het zijn "rivaliserende machten", die de status quo in de wereld proberen te veranderen, ten nadele van de VS. De VS moet proberen om met hen "een groot partnerschap" op te bouwen, maar "bedriegers zullen niet getolereerd worden".

Trump wees in zijn toespraak op het gevaar van cyberhacking en uitte kritiek op Noord-Korea, Pakistan, en de nucleaire deal met Iran. Hij bevestigde ook dat de muur met Mexico er zeker zal komen.

Opmerkelijk -maar niet verrassend: Terwijl de strijd tegen klimaatverandering voor zijn voorganger Barack Obama een een zaak van nationale veiligheid was, is dat voor Trump niet het geval, al stipte hij wel de noodzaak van milieubescherming aan.

Meest gelezen