De Roover over faciliteiten Ronse: "Voorstel van Vuye is wishful thinking"

Peter De Roover (fractieleider van N-VA) gelooft niet dat de faciliteitenregeling in Ronse snel zal veranderen. De gemeenteraad van Ronse vroeg gisteren om dat bespreekbaar te maken. Professor staatsrecht Hendrik Vuye (Vuye&Wouters) steunt hen daarin. Volgens Vuye is taalfaciliteiten afschaffen makkelijker dan de gemeente denkt. "Wishful thinking", reageert De Roover. 

Ronse moet als faciliteitengemeente inwoners in het Frans bijstaan als ze daarom vragen. Bij de post, in het station of op het gemeentehuis kunnen inwoners in het Frans bediend worden. Gisteren stemde de gemeenteraad in Ronse met een grote meerderheid (CD&V-Groen, Open VLD, N-VA en Vlaams Belang) dat ze die taalfaciliteiten wil afschaffen.

Die zijn volgens hen discriminerend, kostelijk en het helpt de integratie niet vooruit. "De taalfaciliteiten zijn mede verantwoordelijk voor de grote instroom van anderstaligen", staat ook nog hun motie. Maar taalfaciliteiten afschaffen is makkelijker gezegd dan gedaan. 

Om de regeling rond faciliteiten aan te passen, moet de grondwet veranderen. Alleszins, dat is wat de gemeenteraad denkt. Niet nodig, zegt professor staatsrecht Hendrik Vuye (Vuye&Wouters). Als we gewoon Ronse uit het lijstje van faciliteitengemeenten halen, moeten we de grondwet niet wijzigen. Het lijstje met faciliteitengemeenten valt namelijk buiten de grondwet. Vuye vertrouwt erop dat alle partijen die in de gemeenteraad instemden, dat ook zullen doen in het federaal parlement. 

Vuye kan zeer goed technische voorstellen doen die praktisch onhaalbaar zijn. Dit is wishful thinking.

Peter De Roover, fractievoorzitter van N-VA in het federaal parlement

Als het parlement over het lijstje stemt, moeten de Franstaligen wel nog instemmen. De helft van de Franstaligen in het parlement moet akkoord gaan, en twee derden van het totale parlement. En daarover is N-VA-fractieleider Peter De Roover weinig hoopvol: "Vuye kan zeer goed technische voorstellen doen die praktisch onhaalbaar zijn. Dit is wishful thinking." De Roover gelooft niet dat Franstaligen zullen instemmen. Het voorstel van de gemeente Ronse is dus bij voorbaat gedoemd, denkt zelfs N-VA. 

Wat met het noodplan van Ronse? Ze namen een advocaat onder de arm die onderzoekt of de gemeente gediscrimineerd wordt. Ronse kan momenteel namelijk niet fuseren zoals andere Vlaamse gemeenten. "Discriminerend", vindt burgemeester Luc Dupont. De gemeente wil dat aanvechten bij het Grondwettelijk Hof. "Ik denk niet dat het Grondwettelijk Hof die taalfaciliteiten op de helling zet", reageert Vuye daarop. 

Meest gelezen