Deradicalisering, klimaat en onverdoofd slachten populairste onderwerpen Vlaams Parlement

Deradicalisering, het klimaatbeleid en onverdoofd slachten zijn de populairste onderwerpen van het afgelopen jaar in het Vlaams Parlement. Dat blijkt uit het jaarrapport. Er werden ook veel meer parlementaire vragen gesteld dan vorig jaar.

Het aantal parlementaire vragen zit al lang in stijgende lijn. In de legislatuur van 2004 tot 2009 werden er gemiddeld ongeveer tweeduizend vragen per jaar gesteld. Tijdens het werkjaar 2015-2016 ging het om 6.410 vragen, een drievoud. In het afgelopen werkjaar, 2016-2017, deden de parlementsleden er nog een schep bovenop en ging het om 7.406 vragen: duizend meer dan het vorige jaar.

Het voorbije werkjaar was echter geen recordjaar wat aantal vragen betreft. In het werkjaar 2012-2013 werden er ruim 8.000 vragen gesteld.

Populairste thema's afgelopen jaar in het Vlaams Parlement waren deradicalisering, het klimaatbeleid en onverdoofd slachten. "Het Vlaams Parlement is in zijn controlerende opdracht uitermate actief geweest", zegt de voorzitter van het Vlaams Parlement, Jan Peumans (N-VA).

Al is de Parlementsvoorzitter niet overtuigd van de kwaliteit van alle parlementaire vragen. "Ik heb soms de indruk dat een aantal volksvertegenwoordigers vooral vragen stellen om meer streepjes te krijgen achter hun naam terwijl je een hoop informatie via andere kanalen kan krijgen. Ik heb een experiment opgezet met de Vlaamse regering om dat te proberen in te dammen, maar ik ben van een kale kermis teruggekomen."

Meest gelezen