Het hele veiligheidskorps staakt vandaag: maar wat doet het? En waarom staken de leden?

Het veiligheidskorps houdt vandaag een eerste - officiële - nationale staking. Gevangenen zullen dus naar alle waarschijnlijkheid niet of nauwelijks overgebracht worden naar de zittingen. Maar wat doet het korps precies? En waarom staken de leden vandaag? 

Wat doet het veiligheidskorps precies?

Het veiligheidskorps staat in voor het transport van de gevangenen van de gevangenis naar de rechtbank. Tot nu toe was FOD Justitie bevoegd voor dit korps, maar binnenkort zullen de leden de overstap moeten maken naar FOD Binnenlandse Zaken, waar ze zullen ingelijfd worden in de nieuwe dienst DAB – voluit de Directie Bewaking en Bescherming.

Die dienst van 1.600 mensen zal instaan voor de bewaking van onder andere nucleaire sites, overheidsgebouwen, treinstations, Brussels Airport en de internationale instellingen. De overstap staat gepland voor eind 2018 of begin 2019.

Waarom staken ze?

Die overstap is meteen de reden voor de grote ongerustheid binnen het korps. Volgens het personeel gaat die immers gepaard met een aanzienlijk loonverlies. "Wij werken momenteel bij FOD Justitie en dat betekent dat je inkomen jaarlijks stijgt gedurende de 31 eerste jaren van je loopbaan. Bij de politie, dat onder Binnenlandse Zaken valt, stopt die loonstijging al na 23 jaar. Op termijn zijn dat dus duizenden euro’s minder inkomen en daarenboven ook nog een lager pensioen. Als je dat allemaal optelt, verlies je dus heel wat geld", getuigt een lid van het veiligheidskorps anoniem.

Ook de promoties vormen een struikelblok. Er zijn bevorderingen beloofd aan een aantal mensen, maar er zouden problemen zijn met de voorziene budgetten, klinkt het. Bovendien kon je bij het Veiligheidskorps een promotie krijgen naar een nieuwe graad, maar die bestaat niet bij de politie. "We krijgen te horen dat er bij de politie ook doorgroeimogelijkheden zijn, maar dat wil eigenlijk zeggen dat je bijvoorbeeld inspecteur moet worden. Dat is een totaal andere job. Een van de redenen waarom veel collega’s voor deze job hebben gekozen, zijn de vaste werkdagen. Het is niet helemaal een '9 tot 5-job', want er zijn wel wat langere dagen, maar we zijn wel altijd vrij in het weekend. Als je politie-inspecteur wordt, kom je terecht in een ander systeem met vroege en late shiften en weekendwerk. De personeelsleden van het Veiligheidskorps die daarin geïnteresseerd waren, hebben inmiddels al een examen afgelegd bij de politie en hebben zelf die stap gezet."

"Tot slot vinden we het ook jammer dat wij als personeel van bijzonder weinig op de hoogte zijn. We weten dat de onderhandelingen lopen en dat er voorstellen op tafel liggen, maar meer ook niet. Dit duurt nu al twee jaar en we blijven nog altijd in het ongewisse."

Wat is de impact van de staking?

Een zestigtal leden van het Veiligheidskorps zijn vanmorgen van aan het Brusselse justitiepaleis opgetrokken naar het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. De optocht is geëindigd bij de kantoren van de politie in de Kroonlaan. Wat de concrete gevolgen zijn in de rechtbanken, zal in de loop van de dag duidelijk worden. Maar vermoedelijk zullen er heel wat zittingen – waar een gevangene aanwezig moet zijn – niet kunnen doorgaan. 

Daarnaast zullen alle leden van het veiligheidskorps zich vanaf morgen beperken tot de kerntaken. Dat zal wellicht voor vertragingen zorgen op verschillende processen. “We deden een heel aantal zaken uit goede wil, maar dat stopt vandaag”, zegt een lid van het Veiligheidskorps dat vandaag naar Brussel is afgezakt. “Voortaan doen we geen voorleidingen meer in een andere zone. Je kent het gebouw niet en dat houdt een veiligheidsrisico in. Elke gedetineerde zal vanaf nu ook minutieus gefouilleerd worden. Bij aanvang van elke dienst zal het dienstvoertuig volledig worden geïnspecteerd en we presteren ook geen overuren meer.”

Wordt er binnenkort opnieuw gestaakt?

Ook de komende maand zal het veiligheidskorps wekelijks actie voeren. Elke week zal een Vlaamse en een Waalse afdeling een dag het werk neerleggen. 

Meest gelezen