Pensioenbetoging lokte 25.000 vakbondsmilitanten naar Brussel: herlees de liveblog  

De nationale pensioenbetoging van de drie grote vakbonden heeft volgens de politie 25.000 vakbondsmilitanten naar Brussel gelokt. De bonden zelf spreken over 40.000 deelnemers. De betoging verliep zonder incidenten en liep rond 13 uur op zijn einde. Herlees hier onze liveblog.

Nieuwe berichten kunnen niet opgehaald worden, probeer het later opnieuw.

Liveblog

Politie: "Volledige parcours opnieuw open voor het verkeer"

VIDEO - Ook jongeren hebben uitgesproken mening over pensioenhervorming

Videospeler inladen...

Ik heb mijn pensioen berekend op mypension: het is 1.200 euro als ik stop op 61 jaar. Peanuts is dat, echt schandalig.

Een betoger legt zijn motovatie uit bij VRT-journaliste Trui De Maré

Vakbonden "tevreden over opkomst en signaal"

De vakbonden zijn tevreden over de opkomst voor hun betoging tegen de pensioenmaatregelen van de regering. Rond 13 uur zijn de vakbondsleiders aangekomen aan het Zuidstation, waar de betoging wordt ontbonden. Vele duizenden militanten trekken gedisciplineerd naar hun bussen. De politie staat onopvallend opgesteld, maar er zijn geen grote incidenten geweest.

De politie spreekt van 25.000 betogers, maar de bonden schatten dat het er veel meer waren. "We zijn tevreden over de opkomst en het signaal. Over de reactie van de regering zullen we wellicht niet tevreden kunnen zijn", zei ACV-voorzitter Marc Leemans.

Over hoe het verzet verder georganiseerd zal worden, is nog geen duidelijkheid. ABVV zou aan een algemene staking denken, maar daarop wilde voorzitter Rudy De Leeuw nog niet vooruitlopen. "We beslissen in januari. We zullen zien hoe de regering zal reageren."

Bij de andere vakbonden is de appetijt voor een staking niet groot. Helemaal niet bij de liberale bond. "Als men op dit moment om een algemene staking zou vragen, zeggen wij neen", was ACLVB-kopstuk Mario Coppens duidelijk. ACV'er Leemans ziet meer in andere soorten protest. "Anders gaat het weer over de vorm en niet de inhoud."

12 procent Antwerps stadspersoneel staakt, hinder bij afvalophaling en kinderopvang

De nationale betoging van ACOD en ACV-Openbare Diensten in Brussel heeft ook een impact op de stedelijke dienstverlening van Antwerpen. Iets meer dan 12 procent van het stadspersoneel staakt en dat heeft vooral hinder tot gevolg bij de huisvuilophaling en de kinderopvang. Mechelen laat dan weer weten dat er stadsbreed "slechts enkelen" mee gaan betogen zijn er dus geen gevolgen zijn voor de dienstverlening.

Charles Michel begrijpt niet meer met welk klein pensioen de mensen moeten leven. Wij moeten waardige pensioenen behouden. De regering heeft contractbreuk gepleegd tegenover mensen die voor hun 20e zijn beginnen werken.

Rudy De Leeuw (ABVV) in "Het Journaal". Hij ontkent de beschuldigingen over leugens en "fake news" van de premier.
Videospeler inladen...

Betogers komen aan bij Zuidstation

De betoging loopt stilaan op zijn einde. De vakbondsmilitanten komen rond deze tijd aan bij het Zuidstation, het eindpunt van de manifestatie. Volgens de politie waren er 25.000 betogers, de vakbonden zelf spreken over 40.000 deelnemers. Ter vergelijking: de Catalaanse betoging eerder deze maand lokte 45.000 mensen naar Brussel. De nationale betoging van de vakbonden van september vorig jaar telde eveneens zo'n 45.000 betogers (65.000 volgens de vakbonden.

De vakbonden spreken over 40.000 betogers. Ze zijn tevreden over die aantallen, want ze wijzen erop dat er maar twee weken tijd was om de betoging te organiseren. Het was een organisatie die van onderuit kwam, zeggen ze.

VRT-journalist Chris De Nijs staat tussen de betogers
Videospeler inladen...

Ernstige hinder voor bussen van De Lijn

Ook vanmiddag is er nog steeds hinder voor het busverkeer van De Lijn in heel Vlaanderen. In de stad Antwerpen rijdt maar de helft van de bussen. Bij de trams is 7 op de 10 aan het rijden. In het Noorden van Antwerpen en de regio Mechelen rijdt ongeveer de helft. De stadsnetten van Brugge, Oostende en Kortrijk zijn ernstig verstoord.

Een overzicht per provincie vind je op verstoring.delijn.be.

ACV schat aantal betogers op 40.000

De christelijke vakbond ACV schat het aantal betogers op 40.000. Dat zijn er een stuk meer dan het cijfer van de Brusselse politie: 25.000. De betoging verloopt voorlopig zonder incidenten.

MIVB-bussen staan in de file

Ook onderwijsvakbond COV is vertegenwoordigd

VBO past voor "pseudo-overleg"

"Ik kan de ongerustheid van zij die betogen enigszins begrijpen", reageert Bart Buysse, directeur-generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). "Elke hervorming gaat gepaard met onzekerheid. Mensen gaan nu voor het eerst goed nadenken over hun pensioen. We moeten echter goed beseffen dat een hervorming van ons pensioenbeleid broodnodig is: langer leven en studeren, kortere loopbanen en hogere pensioenen gaan niet samen. De vergrijzing, de demografie en de toenemende levensverwachting nopen tot hervorming."

"Pleiten voor een status quo, het terugdraaien van reeds genomen maatregelen en het louter zoeken van bijkomende financiering, is de mensen een rad voor de ogen draaien. We blijven beschikbaar voor een constructief overleg op basis van een concreet plan voor een duurzaam pensioensysteem, maar passen voor pseudo-overleg onder dreiging van vakbondsacties."

N-VA-pensioenspecialist: "Betoging voor behoud van privileges en tegen het pensioen van volgende generaties"

 "Ik denk dat men vandaag vooral betoogt voor het behoud van een aantal privileges en tegen het pensioen van de volgende generaties". Dat zegt N-VA-pensioenspecialist Jan Spooren. Spooren zegt dat hij de ongerustheid van de mensen over de pensioenen wel begrijpt, maar dat de betogers die op straat komen "geen punt hebben" omdat dat de federale regering net "maatregelen neemt om die pensioenen betaalbaar te houden". "Dat wil zeggen dat we allemaal wat langer zullen moeten werken en over de carrière gezien wat meer zullen moeten werken. En vooral ook dat we pensioenen moeten gelijkschakelen."

Crombez: "Samen op straat voor betere pensioenen"

Leemans (ACV): "Sociale correctie is uitgemergelde kat in een zak"

Videospeler inladen...

Gwendolyn Rutten: "Stop met staken en bangmakerij"

Politie telt 25.000 betogers

"We telden 25.000 betogers", zo laat de Brusselse politie weten op Twitter. De socialistische vakbond ABVV sprak eerder over "tienduizenden betogers".

VIDEO: Waarom voeren de vakbonden actie tegen de pensioenhervorming?

Videospeler inladen...

Betoging in volle gang: enkele sfeerbeelden

Vuilnisophaling gedeeltelijk verstoord in Brussel

De vuilnisophaling in Brussel is gedeeltelijk verstoord door de betoging van de vakbonden tegen de pensioenplannen van de regering. Dat meldt Net Brussel. Het gaat om Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel-Stad, Haren, Laken, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Molenbeek, Schaarbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe.

FOTO: Meryame Kitir (SP.A) gespot op de betoging

Betoger: "Ik vrees dat onze kinderen ons zullen moeten onderhouden"

Videospeler inladen...

ABVV spreekt over "tienduizenden betogers"

Volgens het ABVV zijn er "tienduizenden deelnemers" voor de betoging. ACV-voorzitter Marc Leemans vergeleek de aantallen met de mars van de Catalanen twee weken geleden in Brussel. De politie heeft nog geen cijfers. De mars startte aan het Noordstation en gaat vervolgens langs de Kruidtuinlaan en de Pachecolaan naar het Centraal Station en dan verder naar het Zuidstation, het eindpunt.

In hun gezamenlijk pamflet eisen ACV, ABVV en ACLVB dat periodes van ziekte, werkloosheid of SWT (brugpensioen) bij de pensioenberekening gelijkgesteld worden op basis van het laatste loon en niet op basis van een begrensd fictief loon. Ze willen ook een pensioen "dat mogelijk maakt om na lang werken comfortabel verder te leven". ABVV maakt dat concreet: een minimumpensioen van 1.500 euro per maand en de wettelijke pensioenleeftijd opnieuw op 65.

De Leeuw: "Regering maakt er een rommeltje van"

De regering maakt "een rommeltje" van de pensioenen. Dat zei ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw in zijn toespraak bij de start van de betoging. "Pensioenen zijn geen kosten. Ze dienen om van te leven en moeten omhoog. Een verlaging is wraakroepend." De Leeuw pleit voor een minimumpensioen van 1.500 euro. De pensioenleeftijd wil hij terugbrengen naar 65, in plaats van de ingevoerde 67 jaar.

"Dat is schandalig lang voor bijvoorbeeld callcentermedewerkers, verplegend personeel en mensen in de vleesverwerkende sector", zei De Leeuw. "Wij willen erkenning voor de zware beroepen. Onze voorstellen zijn betaalbaar, maar dan moet men de Panama Papers, Lux Leaks en andere een halt toeroepen."

Massa zet zich op weg

Volgens VRT-Journalist Steven Dierckx stonden "vele duizenden" betogers klaar in de Koning Albert II-laan voor de start van de betoging. Er zijn ook heel wat jonge mensen afgezakt naar Brussel, zo blijkt. Om in te schatten hoeveel mensen er zijn, is het echter nog te vroeg.

Vakbondsleiders spreken militanten toe

De leiders van de drie vakbonden houden nu toespraken op een podium op de Koning Albert II-laan, waarna de stoet van rood, groen en blauw door het centrum van Brussel in de richting van het Zuidstation zal trekken. De duizenden betogers (een exact aantal is er nog niet) zullen dwars door Brussel stappen, van het Noordstation naar het Zuidstation.

Deel van kleine Ring afgesloten voor het verkeer

Leemans reageert op Michel: "Onze berekeningen zijn solide"

De vakbonden ontkennen dat ze onrust zaaien en "fake news" verspreiden over de pensioenen, zoals premier Charles Michel zegt. "Onze berekeningen zijn solide", zegt ACV-voorzitter Marc Leemans. "Men grijpt in in de pensioenen van tienduizenden mensen."

"De informatie die wij geven, is gebaseerd op beslissingen van de nationale pensioencommissie, maatregelen die de regering al nam en die in het Staatsblad zijn gepubliceerd, en maatregelen uit ontwerpteksten", zegt Leemans. Volgens de vakbondsman zullen sommige pensioenen met 250 tot 300 euro per maand dalen. "Als we de regering laten doen met haar puntensysteem voor de pensioenen, zullen de mensen het verschil wel zien."

Volgens de ACV-voorzitter zoekt de regering het geld bij de verkeerde mensen. "Tegen 2020 wil men 265 miljoen euro besparen in de pensioenen, terwijl de effectentaks maar 250 miljoen moet opbrengen. Men treft de gewone mensen in plaats van de vermogenden", zegt hij. "Wij willen een pensioen dat een leefbare oude dag toelaat. Dat is nu onzeker geworden."

Ik begrijp hun bezorgdheid. We moeten als regering de juiste antwoorden bieden om die bezorgdheid weg te nemen.

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) reageert gematigder dan premier Michel

FOTO: Betogers aan het Noordstation, waar de betoging van start gaat

"Beste ABVV, wil je ook aan ons, jongeren, denken en niet alleen aan jullie oude garde?"

"Wat is het alternatief, ABVV? Is het alternatief dat wij jongeren een nog grotere staatsschuld zullen moeten dragen? Mocht dat het geval zijn, kan ik u één ding zeggen. Wij hebben er genoeg van!". Dat schrijft Wannes De Roeck, student en voorzitter van het Liberaal Vlaams Studentenverbond in een opiniestuk op onze site.

Lees het hier.

Voorlopig geen massale opkomst

Aan het Noordstation in Brussel stonden kort voor 10 uur honderden vakbondsmilitanten klaar voor de betoging tegen de pensioenmaatregelen van de regering. Van een massale toeloop is echter geen sprake. In vergelijking met andere nationale betogingen is het kort voor de start van de mars erg rustig in en rond het Noordstation. In de Koning Albert II-laan is de sfeer rustig en is nog beperkt verkeer mogelijk. De socialistische bond heeft de meeste militanten op de been gekregen.

Het is vooral uitkijken naar hoeveel volk de vakbonden op de been brengen. Er wordt gerekend op enkele tienduizenden, maar het is afwachten of dat cijfer gehaald wordt. De beslissing voor deze nationale betoging is maar twee weken geleden genomen en de vakbonden hebben weinig tijd gehad om te mobiliseren.

VRT-journalist Steven Dierckx staat aan het Noordstation

FOTO: Betogers van de CGSP (Franstalige socialistische overheidsbond)

Ik hoop dat er straks veel mensen op straat komen. Deze regering heeft de betoging besteld met slecht pensioenbeleid.

Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt

FOTO: Vakbondsmilitanten vertrekken in Gent-Sint-Pieters

Nicolas Maeterlinck

Minister Bacquelaine hekelt "desinformatie om bevolking te bedriegen"

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) heeft op de Franstalige radiozenders Bel-RTL en RTBF de initiatiefnemers achter de pensioenbetoging op de korrel genomen. Hij spreekt van een "desinformatie-campagne die erop gericht is mensen te bedriegen" over de federale pensioenmaatregelen.

"Bij de socialisten gaat men van de 'werf van ideeën' naar de 'werf van leugens'", zegt Bacquelaine, verwijzend naar de 'ideeënwerf' van de PS.
De MR-minister wil de bevolking ook gerust stellen en benadrukt dat er nooit sprake is geweest van iedereen verplicht te laten werken tot zijn 67ste. "Wat telt is het verlengen van de loopbanen", aldus Bacquelaine. "We kunnen niet verder met een gemiddelde loopbaan van 32 jaar. We moeten voor eens en voor altijd toegeven dat de lengte van de loopbaan mee moet evolueren met de stijgende levensverwachting."

Het centrum van Brussel mijd je vandaag beter met de auto

ABBV Horval (Horeca, Voeding en Diensten) is van de partij

Een waardig pensioen zou voor ons 1.500 euro zijn. Dat is haalbaar.

ABVV-topman Rudy De Leeuw in "De ochtend"

Brussels Airport vraagt reizigers enkel handbabage mee te nemen, "tot nog toe geen hinder"

Brussels Airport raadt de reizigers die vandaag het vliegtuig nemen aan om enkel handbagage mee te nemen. Momenteel is er wel nog geen hinder door de nationale betoging, klinkt het. Alle luchthavenoperaties verlopen normaal, de bagage wordt afgehandeld. Enkele maatschappijen hebben wel preventief vluchten geschrapt. het gaat om zeven vluchten. De luchthaven wacht nog af tot later in de voormiddag om te zien welke problemen er zouden kunnen optreden. Dat gaat dan vooral om de bagageafhandeling. Ook het transport van/naar de luchthaven met taxi of bus kan moeizamer verlopen.

Brussels Airport vraagt de reizigers extra vroeg te vertrekken naar de luchthaven. Wie toch ruimbagage meeneemt, stopt best de meest noodzakelijke voorwerpen en kleding voor de eerste dagen in de handbagage.
   

Hinder bij openbaar vervoer in heel Vlaanderen door vakbondsbetoging

De vakbondsbetoging stuurt de ochtendspits bij De Lijn in de war. De dienstverlening van trams en bussen verloopt in alle provincies verstoord, vooral in de steden. Bij de NMBS en de MIVB is er weinig of geen hinder.

Lees meer hier.

Wat zit de vakbonden zo hoog?

De bonden protesteren tegen de pensioenplannen van de regering, omdat ze vrezen dat die de pensioenen van werknemers ondermijnen. Het ongenoegen draait onder meer over de gelijkgestelde periodes, de erkenning van de zware beroepen en het puntensysteem dat de regering wil invoeren.

Lees hier meer over de redenen voor de betoging.

Wat staat er te gebeuren straks

De vakbondsbetoging start om 10.30 uur aan het Noordstation, waar de vakbondsleiders meteen ook hun speeches zullen geven. Vervolgens gaat het langs de Kruidtuinlaan en de Pachecolaan naar het Centraal-Station en dan verder naar het Zuidstation, waar de betoging zal eindigen rond 12 uur.

Meest gelezen