"Beste ABVV, wil je ook aan ons, jongeren, denken en niet alleen aan jullie oude garde?"

"Wat is het alternatief, ABVV? Is het alternatief dat wij jongeren een nog grotere staatsschuld zullen moeten dragen? Mocht dat het geval zijn, kan ik u één ding zeggen. Wij hebben er genoeg van!", schrijft Wannes De Roeck, student en voorzitter van het Liberaal Vlaams Studentenverbond.

opinie
Opinie

Beste ABVV,  wat verwacht u van mij en andere studenten?

Op uw site staat te lezen dat u vandaag betoogt omdat de regering-Michel ervoor zorgt dat u langer moet werken voor minder pensioen. Jullie pleiten daarentegen voor een verhoging van de pensioenen zonder verhoging van de gerechtigde pensioenleeftijd.

Dat dat uw doelpubliek behaagt, kan begrepen worden.

Wat mij als student echter in het hart schiet, is het laatste strijdpunt namelijk: rechtvaardig gefinancierd. 

Dat de vergrijzing ervoor zal zorgen dat het huidige pensioen­systeem over het algemeen onhoudbaar wordt, is vrij algemeen erkend. De huidige jeugd staat niet enkel in voor een enorme staatschuld maar ook voor een ongeziene verwachting van uitkeringen aan de, op pensioen gaande, babyboom­generatie. Daarnaast bengelen we nog steeds achteraan in economische aantrekkelijkheid op fiscaal-economisch vlak.

Fiscale rechtvaardigheid, wat voor u impliceert dat multinationals nog meer moeten bijdragen, kan leuk klinken bij uw aanhang, maar zal nooit genoeg extra opbrengsten met zich meebrengen.  

Daarentegen is het verhogen van de pensioenleeftijd wel een groot taboe. Dat er nog steeds sectoren zijn waar zware arbeid ervoor zorgt dat mensen niet tot 67-jarige leeftijd kunnen werken, is ongetwijfeld waar. Uit de recent gepubliceerde cijfers van Eurostat blijkt echter dat België de op een na hoogste vacaturegraad van de Europese Unie heeft.

Tegen ons, jongeren, wordt constant gezegd dat we nooit ons hele leven lang dezelfde job zullen uitoefenen.

Mogen wij van de oudere generatie dan niet verwachten dat men zich omschoolt?

De technologische vooruitgang brengt constant vernieuwende sectoren teweeg. Sectoren die jobs creëren met een lagere fysieke intensiviteit. Jobs die het mogelijk maken om van thuis uit te werken of die mankrachten niet op vaste uren nodig hebben, wat een grote flexibiliteit toelaat.

Kortom, ideale jobs om de arbeidsloopbaan langzaamaan uit te doven.

Meer dan de helft van de zelfstandigen werkt tegenwoordig nog na hun pensioenleeftijd, van werknemers en ambtenaren kunnen we dan toch ook een inspanning daartoe verwachten.

Want wat is het alternatief, ABVV?

Is het alternatief dat wij jongeren een nog grotere staatsschuld zullen moeten dragen?

Mocht dat het geval zijn, kan ik u één ding zeggen. Wij hebben er genoeg van!

Genoeg van het feit dat de economie door al die stakingen en betogingen wordt stilgelegd.

Genoeg van het feit dat vakbonden steeds enkel denken aan hun oude garde en zo de schuldverhogende welvaartstaat van na de Tweede Wereldoorlog willen redden.

U kunt van mij en andere jongeren niet verwachten dat wij wensen in te staan voor een economische catastrofe. U kunt ook van mij en andere jongeren niet verwachten dat we alles maar zullen doen, omdat dat vroeger zo beslist is.

Vele jongeren, waaronder ik, willen zoeken naar een werkbare oplossing voor de welvaartstaat. Maar met al uw betogingen en stakingen maakt u het ons niet gemakkelijk.

Met vriendelijke groeten, Wannes De Roeck, een bezorgde student.

---

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.

Meest gelezen