Videospeler inladen...

Grote betoging tegen de pensioenhervorming: wat zit de vakbonden zo hoog? 

De  drie grote vakbonden komen vanaf 10.30 uur samen in het centrum van Brussel. Ze protesteren tegen de pensioenplannen van de regering, omdat ze vrezen dat die de pensioenen van werknemers verder ondermijnen. Er worden tienduizenden mensen verwacht.

Maar waarom komen de bonden precies op straat? Er was al heel veel onvrede bij de vakbonden over de verhoging van de pensioenleeftijd tot 67 jaar, maar vandaag gaat het vooral over deze pijnpunten:

  • De erkenning van zware beroepen: de onduidelijkheid over welke beroepen als "zwaar" worden beschouwd, blijft aanhouden. Die erkenning heeft gevolgen voor de berekening van de lengte van de loopbaan.
  • Er komt een puntensysteem per gewerkt jaar. Een jaar dat gewerkt werd in een zwaar beroep, zal meer tellen dan een jaar in een gewoon beroep. Maar de financiële waarde van zo'n punt zal maar kort voor het pensioen becijferd kunnen worden. De bonden klagen aan dat dit tot meer onzekerheid leidt.
  • De gelijkgestelde periodes: dat zijn de periodes van ziekte, werkloosheid of SWT (het vroegere brugpensioen) die mee in overweging worden genomen voor de pensioenberekening. De regering wil die periodes laten meetellen op basis van een begrensd fictief loon, de bonden eisen een berekening op basis van het laatste loon van de werknemer in kwestie.
  • Een leefbaar pensioen: de bonden eisen een pensioen "dat mogelijk maakt om na lang werken comfortabel verder te leven".

 

De actie vandaag in Brussel zou eerst een regionale betoging zijn, zoals er eerder al waren in de andere grote steden van ons land. Maar de vakbondsleiders zeggen dat er zoveel ongenoegen leeft over dit thema dat het twee weken geleden plots een nationale actie werd. Zij verwachten tussen de 20.000 en de 50.000 manifestanten.

Protest tegen pensioenplannen topprioriteit

De vakbonden hebben van de pensioenplannen van de regering hun absolute topprioriteit gemaakt. Zelfs in die mate dat het ABVV vorige week aankondigde dat de opkomst van de manifestatie én het antwoord van de regering daarop een beslissende rol zal spelen in het al dan niet organiseren van een algemene staking in februari.     

De betoging start om 10.30 uur aan het Noordstation, waar de vakbondsleiders meteen ook hun speeches zullen geven. Vervolgens gaat het langs de Kruidtuinlaan en de Pachecolaan naar het Centraal Station en dan verder naar het Zuidstation, waar de betoging zal eindigen rond 12.00 uur.

Meest gelezen