Zeilers ongerust over beweegbare muur in Nieuwpoort

In Nieuwpoort komt er in de havengeul een soort van beweegbare muur tegen overstromingen. Dat baart de zeilers zorgen. Vooral kleine zeilboten zullen door die stormvloedkering volgens hen moeilijker de jachthaven kunnen in- en uitvaren.

In 2018 wordt gestart met de bouw van een stormvloedkering in de havengeul van Nieuwpoort. Deze moet de stad en het hinterland beschermen tegen hoge waterstanden bij zware stormen. De werken zullen meer dan drie jaar duren.

Stormvloeden vormen een van de belangrijkste natuurlijke bedreigingen in de Noordzeeregio. De kusthavens zijn vandaag het meest bedreigd met overstromingsgevaar in geval van zwaar stormweer. Ook Nieuwpoort en haar hinterland zijn niet voorbereid op de hoge waterstanden die met zware stormen gepaard gaan.

Om de kust en het hinterland te beschermen tegen zware stormvloeden, stelt het Masterplan Kustveiligheid -dat in 2011 werd goedgekeurd door de Vlaamse regering- de noodzaak voor de bouw van een stormvloedkering op de monding van de Ijzer voorop. Na grondige studies en een architecturaal ontwerp is gekozen voor een horizontale sectorschuif met een doorvaartbreedte van 38 meter.

De bescherming door de stormvloedkering is al noodzakelijk bij stormvloeden met een kans op voorkomen van eens in de 10 jaar. De stormvloedkering zal echter ook bescherming bieden tegen een 1.000-jarige storm. Hierbij wordt rekening gehouden met een zeespiegelstijging tot 2100.

Maar doordat de havengeul smaller wordt komen er ook sterkere stromingen en dat is dan weer lastig voor kleine zeilbootjes. Volgens projectingenieur Isabelle D'Hooghe zal het wel meevallen. "Er is nog een studie bezig om te bekijken of we die sterke stromingen wat kunnen afzwakken.", zegt ze.

Meest gelezen