imago/Christian Ohde

Bedrijven belonen bedienden vaker met individuele bonus

Werkgevers kiezen er meer voor om goed presterende werknemers te belonen met een individuele bonus, zeg maar een financieel extraatje. Werkgevers opteren minder voor een collectieve bonus voor grotere groepen werknemers. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het personeelsdienstenbedrijf Acerta.

Vooral bedienden in commerciële privé-sector krijgen één of andere bonus. Ruim één op de vier kan daar aanspraak op maken. Bij arbeiders is dat minder dan één op de zes. En in de non-profit sector krijgen werknemers zelden of nooit een financieel extraatje, omdat ze goed presteren.

Meer individuele bonussen

Eén op de tien bedienden in de privé-sector krijgt dit jaar een individuele loonbonus; en nog eens één op de 20 krijgt aandelenopties. "Die cijfers gaan in stijgende lijn", zegt Sarah Peeters van Acerta.

"Werkgevers kiezen meer voor de cash-bonus en ook aandelenopties, omdat ze goed presterende werknemers daar soepel mee kunnen belonen. Want ze kunnen zelf bepalen wie ze een individuele bonus geven en hoeveel dat extraatje zal bedragen. En dat kan allemaal zonder veel formaliteiten."

Bedienden die kunnen rekenen op een individuele loonbonus, krijgen gemiddeld ruim 7.500 euro. En bij aandelenopties krijgen ze gemiddeld om 11.000 euro. "Maar ze moeten op dat bruto-bedrag belastingen en sociale bijdragen betalen", legt Peeters uit, "en houden netto één derde tot minder dan de helft over."

Minder collectieve bonussen

Werkgevers kiezen dus meer voor individuele bonussen, en minder voor collectieve extraatjes voor goed presterende werknemers. Eén op de acht bedienden in de privé-sector krijgt dit jaar een collectieve bonus. Maar dat zijn er wel minder dan in 2016.

"De collectieve bonus is een minder soepel verloningsinstrument. Want werkgevers moeten dat extraatje toekennen aan al hun werknemers, of toch aan grotere groepen werknemers", zegt Sarah Peeters.  "Ze moeten ook vooraf vastleggen welke doelstellingen werknemers daarvoor moeten behalen, zoals meer omzet en winst. En ze moeten ook vooraf bepalen hoe hoog de collectieve bonus zal zijn."

Bedienden die kunnen rekenen op een collectieve bonus, krijgen gemiddeld ruim 1.400 euro. "Een veel lager bedrag dan in het geval van een individuele loonbonus of aandelenopties", zegt Peeters. "Maar dat bruto-bedrag wordt veel minder belast, zodat bedienden netto bijna twee derden overhouden."

Meest gelezen