Eerste bouwvergunning voor Oosterweelverbinding in Antwerpen is afgeleverd

De aanleg van de Oosterweelverbinding, het sluiten van de ring rond Antwerpen, komt weer een stap dichterbij. De Vlaamse overheid heeft de stedenbouwkundige vergunning voor de eerste fase van de werkzaamheden op Linkeroever en in Zwijndrecht afgeleverd.

Sinds gisteren hangt de bouwvergunning voor de werkzaamheden aan de Oosterweelverbinding op een 70-tal plaatsen op Linkeroever en in Zwijndrecht. Er staat dan ook een heleboel te gebeuren. Alle snelwegen op het grondgebied van Linkeroever en Zwijndrecht zullen worden aangepakt. Het gaat om de E17, de E34 en de R1, dat is de Antwerpse ring. Op- en afrittencomplexen zullen heraangelegd worden. Er komt een nieuw Park&Ride-gebouw, de traminfrastructuur wordt uitgebouwd en er komt 9 kilometer nieuwe fietspaden.
En er komt een nieuwe verbindingsweg tussen de snelwegen, die het sluipverkeer uit de woonkernen moet houden.

Zwijndrecht maakte zich zorgen over extra lawaaihinder die die weg zou gaan veroorzaken en vroeg bijkomende maatregelen om de leefbaarheid in het dorp te garanderen. Die vraag is toegevoegd aan de opdracht van het ontwerpteam West binnen de ontwerpwedstrijd onder leiding van intendant Alexander D’Hooghe.
Eenmaal dat project concreet is uitgewerkt, zal BAM dit via een apart vergunningstraject integreren in de werken waarvoor nu een bouwvergunning is afgeleverd. Maar dat zou niet voor vertraging zorgen.

Tot eind januari kan er beroep aangetekend worden tegen de stedenbouwkundige vergunning bij de raad voor vergunningsbetwistingen. Als alles volgens plan verloopt, starten volgend voorjaar de eerste voorbereidende werken op het terrein. Hinder op de snelweg wordt volgens de huidige planning na de zomer verwacht. De werken zullen bijna 5 jaar duren.  

Meest gelezen