Seks hebben in Zweden? Eerst  toestemming krijgen

Wie in Zweden seks wil hebben, moet daar binnenkort explicieter de toestemming voor vragen aan zijn bedpartner, verbaal of non-verbaal. De Zweedse regering wil de huidige zedenwet aanpassen, om op die manier seksueel geweld gerichter aan te pakken. De nieuwe passage over wederzijdse toestemming wordt vanaf 1 juli 2018 van kracht.

Tot nu kan je in Zweden alleen worden veroordeeld voor seksueel geweld, als de vrijpartij in kwestie verbaal óf non-verbaal werd geweigerd. De huidige zedenwet draait dus rond een mogelijke weigering, terwijl de Zweedse regering die redenering nu omdraait naar het al dan niet hebben van toestemming.

Beide bedpartners zullen verbaal of non-verbaal hun instemming moeten geven om met elkaar de lakens te delen. Een expliciet uitgesproken "ja" hoeft niet, de non-verbale variant volstaat. Wie hiertegen zondigt, riskeert in theorie een vervolging.

De hernieuwde zedenwet wordt van kracht op 1 juli 2018. Het is de bedoeling van de maatregel om aanrandingen en verkrachtingen strenger te kunnen aanpakken. De wet is van toepassingen op alle seksuele handelingen. "We stellen hiermee het belang van de slachtoffers voorop", zegt de Zweedse premier Stefan Löfven. "We willen laten zien dat we aan hun kant staan. Seks moet vrijwillig zijn, anders is het illegaal."

Meest gelezen