Sint-Truiden keurt verhoging "erostaks" op bordelen goed

De stad Sint-Truiden heeft dinsdagavond de verhoging van de zogenaamde "erostaks", een belasting die bordelen jaarlijks moeten betalen, goedgekeurd tijdens de gemeenteraad.  

De taks, die vandaag schommelt tussen de 5.000 en 8.000 euro, kan door de wijziging in het belastingreglement bijna verdubbeld worden. Het stadsbestuur hoopt op het ontradende effect van de maatregel. Met 24 stemmen voor de verhoging van de erostaks, 5 onthoudingen en 4 tegenstemmen werd de meerderheid van de stemmen behaald. De taks werd jaren geleden in het leven geroepen ter compensatie voor de overlast en criminaliteit die prostitutie met zich meebrengt. Hij wordt echter niet altijd betaald.

"Van de 200.000 euro die vorig jaar moest worden betaald, is amper 130.000 euro geïnd", aldus schepen van Financiën, Ingrid Kempeneers (CD&V). "Over enkele jaren heen kunnen we toch wel stellen dat we 300.000 euro niet hebben geïnd." Om de fraudeurs sneller aan te pakken en de sector in het algemeen te ontraden, wil het stadsbestuur daarom naast de uitbater van het bordeel ook de verhuurder en eigenaar aanspreken.

Oppositiepartij N-VA is al langer voorstander van de maatregel, maar wil dat het stadsbestuur nog strenger optreedt. "Waarom int het stadsbestuur de taks niet aan het begin van het jaar?", vraagt Jelle Engelbosch van N-VA Sint-Truiden zich af. "Bijvoorbeeld bij wie op 1 januari niet betaald heeft, wordt meteen aangeklopt en als er op 2 januari nog steeds geen belasting betaald is, moet de bar dicht. Met de verdubbeling van de taks maakt het stadsbestuur het zichzelf alleen maar moeilijker."

Burgemeester Veerle Heeren wil in de tussentijd werk maken van een wettelijk kader om bordelen die weigeren te betalen, definitief te sluiten. Momenteel kan de stad enkel de vergunning van fraudeurs intrekken voor een jaar.

Meest gelezen