Deze video is niet meer beschikbaar. We beschikken momenteel niet over de rechten om deze video aan te bieden.

Waarom reageert EU tegen Polen en niet tegen Spanje? "Heel groot verschil tussen situatie in Polen en Spanje"

De Europese Commissie heeft een procedure opgestart tegen lidstaat Polen omdat de regering er de principes van de rechtsstaat niet zou respecteren. Sommigen zien een parallel met de Catalaanse kwestie en vragen zich af waarom Europa geen actie onderneemt tegen Spanje. "Maar in Spanje wordt de grondwet gerespecteerd en ook het principe van de scheiding der machten", repliceert Europees commissaris Marianne Thyssen (CD&V). 

Europa maakt zich met name zorgen over de onafhankelijkheid van de rechters in Polen. De rechtsconservatieve regering in Warschau heeft een aantal wetten ingevoerd waardoor volgens de Europese Commissie de greep van de regering op de rechterlijke macht te groot wordt. Eurcommissaris Thyssen zegt dat we "niet moeten twijfelen aan de ernst van de situatie". "Alles wordt daar gepolitiseerd."

Thyssen stelt dat er een "heel groot verschil is" met de situatie in Spanje, waar enkele Catalaanse politici in de cel zitten na het onafhankelijkheidsreferendum. "We zien dat de Poolse overheid haar eigen grondwet niet respecteert, dat ze de scheiding tussen bestuur en rechterlijke macht niet respecteert."

"In Spanje zien we een land waar de centrale overheid haar grondwet wel respecteert. Ze roept haar grondwet in om ze te doen respecteren door de mensen in Catalonië die op een niet normale manier de onafhankelijkheid hebbe ingeroepen. In Spanje is er ook scheiding tussen gerecht en politieke overheid: het gerecht heeft bepaalde stappen ondernomen - niet de politieke overheid - om tegen sommige mensen een aanhoudingsbevel uit te vaardigen."

N-VA: "EU werkt met twee maten en twee gewichten"

Regeringspartij N-VA zit samen met de Poolse regeringspartij in dezelfde Europese fractie. "Maar we hebben het nooit onder stoelen of banken gestoken dat onze belangrijkste vrienden daar niet de Polen zijn", zegt Europees Parlementslid Anneleen Van Bossuyt in "De afspraak". "Als een van de enige binnen onze fractie hebben we ook voor de resolutie tegen Polen gestemd."

"Maar het stuit ons wel tegen de borst dat de Europese Unie met twee maten en twee gewichten werkt", gaat Van Bossuyt verder. "De EU is een waardenunie. In Catalonië moeten democratisch verkozen politici vanuit de gevangenis campagne voeren. Iederen die democratie ook maar een beetje in het vaandel draagt, kan dat alleen maar veroordelen. Maar het blijft oorverdovend stil in Europa."

Vos: "Je kan dat hypocriet noemen"

Professor Europees Recht Hendrik Vos vindt ook dat de situatie in Polen voor een stuk te vergelijken valt met de Catalaanse kwestie. "Het was een vreedzame beweging en de Spaanse Guardia Civil is daarop gaan kloppen. Als zoiets elders in de wereld gebeurt, is de Europese Unie vaak de eerste die met de vinger wijst. In dit geval zie je dat de EU eigenlijk niet gereageerd heeft en als ze al reageerde, was het eerder steun voor de Spaanse overheid Je zou dat hypocriet kunnen noemen."

Volgens Vos valt dat voor een stuk te verklaren doordat de Spaanse premier Rajoy behoort tot de Europese Volkspartij, waar bijvoorbeeld ook de CD&V toe behoort. "Maar de Europese Unie is hier ook al twee jaar mee bezig en de stap wordt nu gezet omdat de Commissie het gevoel heeft dat ze genoeg steun heeft bij verschillende lidstaten. Als het gaat over Catalonië voelt de Commissie ook aan dat er geen enkele lidstaat Catalonië steunt."

Deze video is niet meer beschikbaar. We beschikken momenteel niet over de rechten om deze video aan te bieden.

Meest gelezen