Burgemeesters van Machelen en Vilvoorde zaten zelf met Uplace aan tafel over alternatief

De SP.A-burgemeesters van Machelen en Vilvoorde hebben volgens verschillende bronnen zelf met Uplace gesproken over een alternatief project. Nochtans zeggen juist oppositiepartijen Groen en SP.A dat Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) de voorbije maanden achter de schermen actief geijverd heeft voor een "Uplace Light".

De SP.A-burgemeesters van Machelen en Vilvoorde, Jean-Pierre De Groef en Hans Bonte, hebben zelf aan tafel gezeten met Uplace om te spreken over een alternatief project. Dat zeggen verschillende bronnen op basis van documenten waarvan de vertrouwelijkheid donderdag is opgeheven.

Jo De Ro, Open VLD-schepen in Vilvoorde, benadrukt dat hij niet op de hoogte was van de gesprekken van burgemeester Bonte. "Ik ben zwaar ontgoocheld. Dit is een majeur politiek probleem voor onze stad". Vilvoorde voert al jaren een juridisch strijd tegen de komst van Uplace. 

Vilvoords burgemeester Hans Bonte bevestigt dat hij tot tweemaal toe over Uplace place light contacten heeft gehad met twee mensen van Uplace en met de bemiddelaar die door minister van Economie Philippe Muyters was aangesteld. "Die contacten kwamen telkens tot stand op hun vraag. Ik heb hierin steeds zeer duidelijk gemaakt dat ook deze Uplace light voor Vilvoorde totaal niet door de beugel kon"

Even recapituleren

Hoe is het gesteld met het Uplace-dossier? Het is al een tijdje wachten op de Raad van State. Die moet een arrest vellen over het ruimtelijk plan Vilvoorde-Machelen, het gebied waar Uplace gebouwd zou moeten worden. Als de Raad van State dat ruimtelijk plan, het GRUP, vernietigt, dan is de juridische basis voor Uplace weg.

De Vlaamse regering heeft een tijdje geleden ook de Vlaamse topambtenaar Wim Van Asschot aangesteld als bemiddelaar voor Uplace. Die onderhandelt met alle betrokkenen in de hoop het dossier weer vlot te trekken. De Tijd schreef enkele weken geleden dat Van Asschot werkt aan een Uplace Light, een afgeslankte versie van de plannen. Dat zou het dossier verteerbaar moeten maken voor de tegenstanders.

Wat houdt Uplace Light precies in? De ingenomen ruimte wordt een derde kleiner.  Het geplande hotel wordt geschrapt. De kantoorruimte vermindert met 70 procent en de winkelruimte met 10 procent. Of het er ooit komt is zeer twijfelachtig. Bij de tegenstanders, zoals de lokale besturen van Vilvoorde en Mechelen, is ook voor de afgeslankte versie weinig animo. 

"Onvoorstelbaar dat minister volhoudt dat hij geen rol speelt"

Minister Muyters zei eerder dat hij zelf geen rol speelt in die gesprekken, maar dat spreken Groen en SP.A nu tegen. "We hebben de verslagen opgevraagd van de stuurgroep die met dat dossier bezig is. In die verslagen staat zeer duidelijk dat een paar maanden geleden de kabinetsmedewerker van de minister zelf de piste lanceert om verkennende gesprekken te voeren", zegt Vlaams fractieleider van Groen Björn Rzoska.

"Ik vind het onvoorstelbaar dat minister Muyters volhoudt dat hij geen rol speelt. Zijn kabinetsmedewerker zit daar mee aan tafel en kabinet en minister zijn één. Het is duidelijk dat men in de achterkamers deals aan het sluiten is met Uplace om naar een scenario-B te gaan, waarbij men al volop aan het voorbereiden is wat er moet gebeuren als de Raad van State het fameuze GRUP schrapt."

Uit de verslagen zou ook blijken dat de regering bereid is bepaalde (wegen)werken voor Uplace te prefinancieren. En er zou een oplossing gezocht worden voor de halte Kerklaan (de treinhalte die het winkelcentrum moet bedienen, red.) omdat de vergunning voor die halte dreigt te vervallen op 4 februari.

"Transparantie belangrijker dan sancties"

De inhoud van de vergaderingen van de stuurgroep is vertrouwelijk. Rzoska schendt zijn geheimhoudingsplicht als parlementslid door ermee naar buiten te komen. "Ik steek mijn nek uit", zegt hij. "De transparantie in dit dossier is voor mij veel belangrijker dan mogelijke sancties die boven mijn hoofd hangen."

Rzoska roept Muyters op om de verslagen van de stuurgroep publiek te maken. "Ik verwacht van hem een stevige uitleg in het parlement. Ik vraag ook dat men zich houdt aan wat men had gezegd, dat men wacht op de Raad van State." Het Groen-parlementslid heeft intussen op Twitter laten weten dat de verslagen inderdaad publiek gemaakt zullen worden.

Muyters: "Ben verdachtmakingen van Groen kotsbeu"

"Ik ben de verdachtmakingen van Groen kotsbeu", reageert minister Muyters in "De ochtend" op Radio 1. "In die stuurgroepen voor brownfieldconvenanten (overeenkomsten om vervuilde bedrijventerreinen te herwaarderen, zoals die met Uplace, red.) zitten altijd alle betrokken partners. Dat is wat de wet bepaalt. Ook het bestuur van de gemeente Machelen, met SP.A en Groen, zit daarin. En net zij hebben gevraagd om het vertrouwelijk te houden."

Groen stoort zich eraan dat de medewerker van Muyters zelf de piste voor Uplace Light gelanceerd zou hebben. Volgens de minister is daar niets mis mee. "De stuurgroep heeft de bedoeling om de convenant te realiseren en alle leden worden geacht om daarover na te denken. Dat is wat er altijd gebeurt." Muyters heeft het over "insinuaties die van de pot gerukt zijn". "Dit is er ver over."

Jo De Ro (Open VLD): "Selectieve lezing"

Ook Vlaams Parlementslid voor Open VLD Jo De Ro spreekt tegen dat de Vlaamse regering of minister Muyters actief ijveren voor de realisatie van Uplace Light. Groen en SP.A hebben volgens hem "selectief geciteerd" en enkel de "passages die hen uitkomen" gebruikt. "De illusie wekken dat er een Uplace Light is en dat die uit de koker komt van Philippe Muyters, dat is niet de juiste conclusie. Er zijn andere mensen die in de spiegel moeten kijken."

Meest gelezen