Geens: "Assisenhervorming was maar een eerste stap naar definitieve hervorming"   

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft in "Villa Politica" gereageerd op de vernietiging van de assisenhervorming door het Grondwettelijk Hof. Voor Geens is de vernietiging geen verrassing: "Dit was een eerste stap in een definitieve hervorming van het Hof."

De justitiehervorming, waarbij steeds minder misdaden voor het hof van assisen komen, is niet volgens de grondwet. Dat heeft het Grondwettelijk Hof deze namiddag beslist om de assisenhervorming te vernietigen. 

Door de beoogde hervorming zouden er minder zaken een proces krijgen met een volksjury. Maar die hervorming  gaat dus niet door. Een streep door de rekening van de minister van Justitie Koen Geens.

Maar in een reactie bij "Villa Politica" laat Geens weten dat dit geen verrassing voor hem is. Toch wijst hij erop dat dit een hervorming was die de rechterlijke macht, dus de hoogste magistraten, heel graag wilden.

"Omdat het hof van assisen in hun ogen het systeem heel sterk bevraagde. Dus vandaar een voorlopige hervorming, die erin bestond dat voortaan ook de zware misdaden zoals een moord wegens verzachtende omstandigheden, zou kunnen berecht worden via de correctionele rechtbank."

Eerste stap

Voor de minister was deze hervorming ook maar een eerste stap naar een definitieve hervorming van het hof. Hij zou de zware misdaden in de toekomst graag laten berechten door een criminele kamer bij de correctionele rechtbank in eerste aanleg en in beroep bij een criminele kamer in het hof van beroep.

Dat zou meer voordelen hebben, zegt de minister.  "Dan behouden we het beroep, want vandaag is geen beroep mogelijk tegen een assisenprocedure. En de jury zou ook blijven: een gemengde jury, van 4 leken en 3 correctionele rechters", zegt Geens.

Meest gelezen