Grotere overlevingskansen bij kankeroperaties door fluorescente vloeistof

Onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel hebben een nieuw soort fluorescente contrastvloeistof ontwikkeld waardoor er een preciezere chirurgie kan uitgevoerd worden bij kankeroperaties. Dit zal de overlevingskansen en de levenskwaliteit van patiënten aanzienlijk verbeteren.

Een van de grootste uitdagingen tijdens kankerchirurgie is het volledig wegnemen van de tumor, terwijl tegelijk zoveel mogelijk gezond weefsel rondom de kanker gespaard wordt. De fluorescente vloeistof zorgt er door middel van lichtgevende nanobody's voor dat het te verwijderen weefsel wordt opgelicht en de chirurg precies weet welk slecht weefsel hij moet verwijderen. Zo wordt er ook meer gezond weefsel gespaard.     

Een multidisciplinair team onder leiding van Sophie Hernot van de VUB toonde onlangs met deze technologie aan dat er een beduidend grotere hoeveelheid slecht tumorweefsel verwijderd wordt dan bij een standaard ingreep.     

De onderzoekers willen de technologie in de komende jaren ook effectief tot bij de patiënt brengen en werken daarom al aan een tweede generatie lichtgevende nanobody's die bij een breed aantal kankerchirurgieën kan ingezet worden.     

"Ons onderzoek heeft ertoe geleid dat de chirurg precies en 'in real-time' kan zien wat wel en wat niet weggesneden moet worden, " verduidelijkt Hernot. "Dit leidt niet alleen tot betere overlevingskansen, maar ook tot minder neveneffecten en daarmee tot een betere levenskwaliteit voor de patiënt."

Meest gelezen