Videospeler inladen...

Leerkracht zal voortaan insuline mogen toedienen aan leerling met diabetes

Mensen uit de omgeving van een zorgbehoevende patiënt zullen binnenkort bepaalde verpleegkundige taken mogen uitvoeren. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) heeft daarover een akkoord bereikt met haar acht regionale collega-ministers van Volksgezondheid. Het gaat bijvoorbeeld om een leerkracht die een leerling met diabetes wil helpen.

De nieuwe regeling moet het makkelijker maken om patiënten te helpen. Een leerkracht die dat wil, zal bijvoorbeeld insuline mogen toedienen aan een leerling met diabetes, iets wat vandaag wettelijk gezien niet mag omdat die taken enkel uitgevoerd mogen worden door bevoegde zorgverleners. De discussies om de regelgeving aan te passen, waren al jaren aan de gang.

"Als patiënt is het soms lastig om hulp te vinden voor bepaalde kleine zorgtaken. We passen de wet nu aan zodat ook niet-zorgverleners hen mogen helpen, met alle nodige garanties op het vlak van kwaliteit en veiligheid", zegt minister De Block, die benadrukt dat alles moet gebeuren onder begeleiding van een arts of verpleegkundige. 

"Een kinderverzorgster zal bijvoorbeeld voorgeschreven antibiotica mogen toedienen aan een kindje met een hardnekkige oorontsteking, iets wat vandaag wettelijk gezien verboden is. Op die manier maken we het leven eenvoudiger, in de eerste plaats voor de patiënt maar ook voor zijn omgeving."

Kwaliteitskader

De federale overheid gaat nu een 'negatieve lijst' opstellen  : een lijst met medische handelingen die artsen en verpleegkundigen niét mogen delegeren. Om de kwaliteit van zorg te garanderen voor de patiënt komt er een kwaliteitskader. Dat houdt in dat er een zorgplan moet zijn of een vaste procedure voor het delegeren van de verpleegkundige handelingen.

Het kader zal worden afgestemd op maat van de patiënt, rekening houdend met de zorgzwaarte en de mogelijke risico's. Via het kader kan bijvoorbeeld opgelegd worden dat je eerst een opleiding moet volgen om bepaalde taken uit te mogen voeren. "Binnen dat wettelijke kader is de uitvoerder van de zorgtaken dan ook beschermd", zegt De Block.

Meest gelezen