Museum Meermanno in Den Haag stort zich op porno

Museum Meermanno in Den Haag zet komend voorjaar porno centraal. Met de Koninklijke Bibliotheek organiseert het de expositie "Porno op papier. Taboe en tolerantie door de eeuwen heen".

Aan de hand van boeken, tijdschriften en ook podcasts belicht de tentoonstelling de plek van porno in de steeds veranderende maatschappij.

"Slingerbewegingen tussen taboe en tolerantie, openheid en geslotenheid komen door de eeuwen heen steeds terug. Deze geschiedenis is niet alleen het verhaal van pikante en verboden teksten en plaatjes, maar ook een van de macht van de kerk en de politiek, van kritiek, wetgeving en censuur en het verzet daartegen", aldus de samenstellers.

Er is ook oog voor de actualiteit: "Volgens sommigen bevinden we ons nu in een tijdperk van verpreutsing en worden de verworvenheden van de jaren zestig verkwanseld. Anderen zien juist een nuttige correctie op de mores van de jaren zestig die vooral veel vrijheid voor mannen betekenden en veel minder voor vrouwen".

De expositie, van 22 maart tot en met 24 juni, wordt toegankelijk voor belangstellenden vanaf achttien jaar.

Meest gelezen