Foto Kurt bvba

Vermassen: "De vernietiging van de assisenhervorming is een mooi kerstcadeau"

De beslissing van het Grondwettelijk Hof om de assisen­hervorming te vernietigen, stemt heel wat strafpleiters tevreden. Die hervorming had tot gevolg dat steeds minder misdaden voor het hof van assisen zouden komen. Zowel Jef Vermassen als Jan De Man zijn zeer tevreden dat die wetgeving nu ongedaan wordt gemaakt.  

Het Grondwettelijk Hof heeft beslist om de assisenhervorming te vernietigen. Een beslissing waar menig strafpleiter blij om is. Zo ook Jef Vermassen: "Ik ben zeer verheugd, maar ook voor de slachtoffers in moordzaken is het positief nieuws. Zij werden nu in de correctionele rechtbank op het einde nog snel-snel gehoord als getuige. Maar niet alleen dat: we moesten ook vechten om één of twee getuigen te mogen horen. Dat was geen vlotte procedure. Kijk maar naar de Kasteelmoord: dat moet nu in stukjes en brokjes behandeld worden."

Maar Vermassen is wel voorstander van de modernisering van de assisen­procedure: "Het zou goed zijn als de procedure vlotter verloopt, als er wat minder getuigen aan bod zouden komen, enzoverder. Ik zal de minister van Justitie contacteren om te vragen of dat kan. Hoe dan ook ben ik nu blij dat assisen opnieuw assisen zal worden. Dat is een mooi kerstcadeau. Al zal Antwerpen nu wel opnieuw meubels moeten kopen voor de assisenzaal, die hadden ze al verkocht." 

De assisenhervorming was volgens mij geen goed voorbeeld van een goede wetgeving.

Strafpleiter Jan De Man

Ook strafpleiter Jan De Man is een tevreden man: "Het Hof zegt heel duidelijk dat de assisenhervorming ertoe geleid heeft dat mensen in een zelfde positie in een strafonderzoek een totaal verschillende rechtsbehandeling kunnen krijgen. En dat leidt tot een ongelijke behandeling."

De Man vond het van meet af aan spijtig dat men het assisenhof heeft willen afschaffen: "Ik vind de procedure voor het hof van assisen een heel bijzondere en grondige vorm - de enige waar burgers overigens bij betrokken zijn -, waarbij de beschuldigden, de burgerlijke partijen en de slachtoffers gelijk aan het woord kunnen komen. De assisenhervorming was volgens mij geen goed voorbeeld van een goede wetgeving."

Liga voor Mensenrechten is opgelucht

Tot slot is ook Kati Verstrepen, de voorzitter van de Liga voor Mensenrechten, opgelucht: “2017 was een donker jaar waarin de mensenrechten onder vuur lagen. Met dit arrest van het Grondwettelijk Hof is er opnieuw licht gekomen op het einde van 2017. “

De Liga voor Mensenrechten had om verschillende redenen klacht ingediend tegen de justitiehervorming: “Een gewone wet kan geen wijziging kan aanbrengen aan de grondwet. Dat was nu wel gebeurd. En bovendien leidde die verandering er toe dat er mogelijk sprake was van een ongelijke behandeling tussen mensen die dezelfde feiten hadden gepleegd, zoals moord.”

Meest gelezen