Recyclagebedrijven vrezen afvalstromen niet aan te kunnen

Door de economische groei is de afvalstroom het voorbije jaar met 2 procent gestegen. Afvalverwerkende bedrijven willen hun activiteiten uitbreiden. Maar dat stuit vaak op verzet van de buurt.

Het afgelopen jaar trok de economie opnieuw aan. Daardoor produceerden bedrijven ook meer afval. Sorteercentra, recycleerders, verbrandingsinstallaties en stortplaatsen zagen de afvalstroom aanzwellen met 2 procent. Op sommige plaatsen steeg de hoeveelheid afval zelfs met 10 procent.

 

Ons land is ook gegeerd door buitenlandse afvalbedrijven. “Dat komt omdat we een voorloper zijn als het op recycleren aankomt,” zegt Werner Annaert van de federatie van recyclagebedrijven Go4Circle. "In zes jaar tijd is de hoeveelheid buitenlands afval verdubbeld naar 1,7 miljoen ton."

China

Daarbij komt nog dat China heeft beslist om zijn invoer van plastics te halveren nadat een documentaire misbruiken in de sector had blootgelegd. Daardoor kan 50.000 ton plastic afval niet worden uitgevoerd. Vaak moet dat afval handmatig worden gesorteerd, wat vrij duur is. Ook andere landen die naar China uitvoeren blijven daarom met hun plastic zitten. 

Not In My Backyard

Als de afvalstroom groter wordt, moeten de recyclagebedrijven kunnen uitbreiden. Maar daar wringt het schoentje meent Annaert: "Mensen willen wel dat afval correct wordt verwerkt, maar liefst niet bij hen in de buurt. Vooral op lokaal vlak ontbreekt het politici aan kennis of moed om een uitbreiding te vergunnen."  

Vooral op lokaal vlak ontbreekt het politici aan kennis of moed om een uitbreiding te vergunnen

Werner Annaert Go4Circle

"Vaak maken we het mee dat er protest rijst, maar eenmaal de vergunning is afgeleverd verdwijnt de commotie", zegt Annaert, "laat de inspectie maar komen."

Meest gelezen