Privaat fonds tegen kinderarmoede zorgt mee voor 500 extra opvangplaatsen voor kinderen uit kwetsbare gezinnen

In 18 steden en gemeenten in Vlaanderen, en in het Brussels hoofdstedelijk gewest, komen er vanaf 1 maart 513 opvangplaatsen voor kinderen uit kwetsbare gezinnen bij. Dat is te danken aan een samenwerking tussen de Vlaamse overheid, Kind en Gezin, en het Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes, een filantropisch fonds dat vooral werkt rond kinderarmoede. De samenwerking met de private sector is een primeur.

Via lokale samenwerkingsverbanden zullen er ook kind- en ouderactiviteiten worden aangeboden. Dat maakt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) bekend. Hij lanceerde eerder dit jaar een subsidie-oproep (Koala), waarbij de overheid samen met de private sector middelen tegen kinderarmoede ter beschikking stelde.

De oproep was een groot succes, aldus de minister. Er kwamen liefst 56 aanvragen binnen vanuit 41 Huizen van het Kind, in Vlaanderen en Brussel. Een onafhankelijke jury selecteerde op basis van vooropgestelde criteria achttien projecten. In onder meer Aalst, Ieper, Leuven, Tongeren of Vilvoorde komen er alles samen meer dan 500 opvangplaatsen voor kwetsbare kinderen bij.

De vaststelling is nu eenmaal dat kwaliteitsvolle basisvoorzieningen vanaf de eerste levensjaren leiden tot een blijvende, positieve impact op de sociale, emotionele en fysieke ontwikkeling en op de latere schoolresultaten van het kind. Maar gezinnen in kansarmoede maken minder gebruik van bijvoorbeeld kinderopvang. Met Koala wordt nu de toegankelijkheid van het aanbod vergroot.

Naast extra kinderopvangplaatsen, komen er ook kind- en ouderactiviteiten. Het gaat bijvoorbeeld om een geïntegreerd aanbod van ontmoeting, themagerichte groepsactiviteiten en taalstimulering voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen tot drie jaar.

"Versterkend effect"

De totale investering bedraagt 30 miljoen euro, waarvan een derde gefinancierd wordt door het filantropische Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes. De publiek-private samenwerking met de Vlaamse overheid loopt over tien jaar.

Deze samenwerking betekent niet dat de overheid in de toekomst minder geld aan de sector zal besteden, zegt Vandeurzen. "Wij moeten als overheid blijven investeren in goeie toegankelijke kinderopvang, ook voor kwetsbare gezinnen. We moeten blijven investeren in de strijd tegen kinderarmoede. Maar door dit soort combinaties krijg je natuurlijk een versterkend effect."

Meest gelezen