Samusocial wordt New Samusocial en blijft aparte vzw

De Brusselse regering heeft na twee jaar overleg een ordonnantie rond de hulp voor daklozen goedgekeurd. Samusocial zal voortaan onder de naam New Samusocial instaan voor de noodopvang voor daklozen. Een tweede vzw genaamd Bruss'help zal instaan voor de coördinatie en de begeleiding van de daklozen naar de betrokken diensten en onderzoek naar de oorzaken.

De Brusselse regering heeft daklozenorganisatie Samusocial omgedoopt tot New Samusocial. Er wordt ook de vzw Bruss'help opgericht die de coördinatie en begeleiding van de daklozen moet behandelen.

Naast de twee vzw's die ontstaan uit de nieuwe wetgeving erkent deze ook de nieuwe hulpverleningsdiensten voor daklozen zoals dagcentra, straatverpleging of inclusieve projecten als Housing First. De bevoegde ministers Céline Fremault (CDH) en Pascal Smet (SP.A) benadrukken dat de hulporganisaties nauw betrokken waren bij het opstellen van de nieuwe ordonnantie. Deze moet het landschap waarin de hulporganisaties voor daklozen werken stevig veranderen.

Zo moet het werk voortaan eerlijker verdeeld worden, moeten de hulpmiddelen consequent voorhanden zijn, ligt de focus op huisvestingsprojecten en worden de benodigdheden van daklozen beter onderzocht.     

Dat onderzoek maakt deel uit van het takenpakket van vzw Bruss'help. De analyses naar de oorzaken van het dakloos worden moeten op termijn een preventieplan opleveren. Vzw New Samusocial neemt het takenpakket van Samusocial over. De samenstelling van het bestuur wordt paritair samengesteld en er wordt een beheerscontract gesloten.

"De nieuwe wetgeving wordt voor een laatste keer naar de sector gestuurd vooraleer het dossier de normale parlementaire weg volgt. Na verschillende beproevingen dit jaar, is dit project een bevestiging van de strijd die we voeren om dakloosheid tegen te gaan" zegt Pascal Smet, bevoegd voor Bijstand aan Personen.

Meest gelezen