Beheer militair kamp van Elsenborn weldra in handen van de privé

Het militaire opleidingscentrum Kwartier Kamp Elsenborn, in het uiterste oosten van het land, wordt de eerste militaire installatie waarvan het beheer wordt toevertrouwd aan de privésector.  

De ministerraad zette vrijdag het licht op groen voor een meerjarige raamovereenkomst (2018-2028) van diensten voor de uitbesteding (outsourcing) van de facilitaire diensten voor het Kwartier Kamp Elsenborn. Ten laatste twee jaar na de start van het contract vindt een tussentijdse evaluatie plaats die bepaalt of het contract zal worden verdergezet.

Dat Defensie een beroep doet op privéfirma's, is niet nieuw. Het gebeurt ook al voor zaken als onderhoud of commercieel transport. In de Koninklijke Militaire School KMS staat het private cateringbedrijf Sodexo sinds augustus bijvoorbeeld in voor de bereiding en bedeling van de maaltijden. En vorige maand kreeg de beveiligingsfirma Securitas het contract om de kazerne "Cdt De Hemptinne" in Heverlee, de thuisbasis van onder meer de special forces en de jagers te paard, te bewaken.

Dit alles kadert in de strategische visie voor Defensie die de regering in juni 2016 goedkeurde. Om het leger in te krimpen tot 25.000 mensen dient het leger zich te concentreren op zijn kerntaken.

Meest gelezen