Turtelboom wil buitenlandse geldstromen religies beter controleren: "Registratie vanaf 5.000 euro"

Open VLD heeft een wetsvoorstel ingediend om de buitenlandse geldstromen voor religies in ons land beter te controleren. Wie meer dan 5.000 euro per jaar aan buitenlandse giften krijgt, zal die moeten oplijsten in een register. "We merken dat er bijvoorbeeld vanuit Saudi-Arabië veel geld gegeven wordt aan Belgische moskeeën om het salafisme te promoten, wat helemaal ingaat tegen de gematigde islam", benadrukt kamerlid Annemie Turtelboom (Open VLD). 

Open VLD-politica Annemie Turtelboom wil dat alle verenigingen die op jaarbasis meer dan 5.000 euro buitenlandse financiering ontvangen, verplicht een overzicht van die buitenlandse giften overmaken aan de minister van Justitie. Zo kunnen buitenlandse financieringsstromen beter in kaart gebracht worden. 

Die transparantie van de geldstromen moet het ook gemakkelijker maken om bepaalde zaken strafbaar te maken. "Wanneer er buitenlandse middelen in België wordt gebruikt om de vrije beleving van eredienst te verhinderen of te belemmeren, willen we dat kunnen bestraffen", zegt ze. "Uiteraard kan het uiten van een radicale of afwijkende mening nooit strafbaar zijn, maar het bewust verspreiden en opleggen van radicale ideeën die onze democratische rechtsstaat ondergraven, moeten we niet dulden."

Tot slot versterkt het wetsvoorstel de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), die werd opgericht om het witwassen en het financieren van terrorisme te bestrijden. "We willen haar rol versterken en bevoegdheden uitbreiden naar de buitenlandse financiële en materiële ondersteuning van radicale ideeën. Zo kunnen we efficiënter controleren op buitenlandse beïnvloeding."

Annemie Turtelboom benadrukt dat het wetsvoorstel volledig conform het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is en past binnen de aanbevelingen van de onderzoekscommissie naar de aanslagen.