Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Commissie beveelt vrijlating van 80 Venezolaanse opposanten aan

In Venezuela heeft de zogenaamde waarheidscommissie de regering van president Nicolas Maduro aanbevolen om meer dan tachtig opposanten vrij te laten.  

Enkelen van hen worden al sinds 2014 vastgehouden. De waarheidscommissie was belast met de taak om de gewelddadige en dodelijke protesten tegen de Venezolaanse regering van 2014, maar ook van begin 2017, te onderzoeken. Haar werk is nu afgerond. Ze beveelt de vrijlating van meer dan tachtig opposanten aan. De voorzitster van de waarheidscommissie Delcy Rodriguez heeft het advies aan Maduro overgemaakt. Rodriguez - eveneens het hoofd van de grondwetgevende vergadering die begin augustus door Maduro werd geïnstalleerd en de taken van het door de oppositie gedomineerde parlement heeft overgenomen - suggereert dat hun straf kan worden omgezet in gemeenschapsdienst. "We hopen dat ze in de komende uren kunnen worden vrijgelaten", zei ze. De kerstperiode is namelijk een ideaal "verzoeningsmoment".

Het lot van de gevangengehouden opposanten van de regering was ook een belangrijk onderwerp van de recente onderhandelingen met de alliantie Mesa de la Unidad Democrática (MUD/Tafel van de Democratische Eenheid) in de Dominicaanse Republiek, waarvan een derde gespreksronde is gepland op 11 en 12 januari. De oppositie had deze week nog aan Maduro gevraagd om de "politieke gevangenen" voor Kerstmis vrij te laten. Volgens hen gaat het wel om bijna 270 personen.

Meest gelezen