De Wever maakt kernuitstap tot verkiezingsthema in 2019

De discussie over de uitstap uit de kernenergie zal allicht pas beslecht worden bij de regeringsonderhandelingen van 2019. Dat stelt N-VA-voorzitter Bart De Wever in een interview met Newsmonkey. Daarin zegt hij ook dat de sfeer tussen zijn partij en CD&V in de federale regering niet goed zit.

N-VA blokkeerde eerder deze maand een akkoord dat de vier energieministers van dit land hadden gesloten over het energiepact. Ze bevestigen daarin hun voornemen om de kerncentrales tegen 2025 te sluiten. Die deadline uit 2003 staat ook in het regeerakkoord, maar de N-VA twijfelt al langer aan de haalbaarheid ervan.

"Ik denk niet dat iemand het dossier van de kernenergie nog zal ontwapenen voor 2019", zo meent De Wever. Hij neemt zich voor om het thema aan te snijden in de federale en regionale verkiezingscampagnes. "Ik ga zeggen "je hebt een duidelijke keuze", de N-VA heeft een duidelijke analyse, alle anderen hebben een andere analyse. En ik denk dat de regeringsonderhandelingen van 2019 uiteindelijk het pleit zullen beslechten."

Het kerndossier is niet het enige dat tot wrijving tussen de coalitiepartners leidde. "Mijn grootste teleurstelling van deze regering is dat zij niet consistent één verhaal heeft verteld", zo verwijst hij bijvoorbeeld naar de aanhoudende discussie met CD&V over fiscale rechtvaardigheid.

De Antwerpse burgemeester maakt zich weinig illusies meer. "De sfeer tussen de N-VA en CD&V in die coalitie zit niet goed. Dat is van meet af aan zo geweest. Dat zal ook zo blijven, denk ik."

"De N-VA en CD&V zijn erg concurrentieel. CD&V zit ook wat in de buitenbaan van deze regering. Ik denk dat die partij zich daar niet 100 procent lekker in voelt, nooit heeft gevoeld. Die zit graag in het centrum, in het midden van het bed. Die willen naar links en naar rechts kunnen kijken. In deze regering zitten ze op het uiterste. Ze zit daar eigenlijk ook in als kleinere partij. En het is niet de gewoonte van CD&V om die rol te spelen. Dat geeft veel wrijving met de rest van de coalitie op sociaal en economisch vlak."

Men heeft wellicht de intentie om een coalitiewissel te forceren op Vlaams en federaal niveau

Bij de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen moet De Wever het volgend jaar opnemen tegen CD&V-boegbeeld Kris Peeters. "Als men speciaal naar Antwerpen verhuist, dan is dat niet om mij een plezier te doen. Dan is dat omdat men er vanuit gaat dat men een coalitiewissel kan forceren en dan is het wellicht ook de intentie om dat op Vlaams en federaal niveau te doen."

Meest gelezen