Meer en betere zorggarantie voor personen met een handicap in voorzieningen

De Vlaamse regering heeft een besluit goedgekeurd dat een einde maakt aan de onzekerheid voor personen met een handicap die tot eind 2016 gebruikmaakten van een bepaalde woon- en dagondersteuning in een voorziening. Indien nodig, kunnen ze 7 dagen op 7 terecht in de voorziening en krijgen zo volledige zorggarantie. Dat laat het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) weten.

Personen met een handicap en hun ouders waren ongerust omdat in de omslag naar de persoonsvolgende financiering de mogelijkheid dreigde dat ze "gestraft" zouden worden voor hun keuze om niet echt 7/7 naar de voorziening te gaan zolang het niet echt nodig was. Vele ouders nemen hun kind bijvoorbeeld tijdens het weekend wel mee naar huis en maken slechts 5/7 gebruik van een wooneenheid. Op het moment dat de overstap naar 7/7 wel noodzakelijk wordt, zouden ze moeten wachten op de terbeschikkingstelling van een hoger budget. Die vrees is nu ongegrond.

Ondertussen wordt ook werk gemaakt van een maatregel die personen met een handicap zal toelaten om bovenop hun persoonsvolgend budget bijkomend op meer regelmatige basis, bijvoorbeeld enkele weekends per jaar of gedurende een vakantieperiode, extra dagondersteuning en verblijf te gebruiken.

Vanaf 2018 zal de volledige zorggarantie worden gewaarborgd dankzij een nieuwe automatische toekenningsprocedure 7/7 voor voormalige "zorg in natura"-gebruikers die vroeger enkel in weekend- en vakantieperiodes nog thuis opgevangen werden en voor wie deze informele en vrijwillige opvang op een bepaald moment niet meer haalbaar of wenselijk is. Ze kunnen een herziening naar een persoonsvolgend budget voor 7/7-ondersteuning aanvragen en kunnen onmiddellijk 7/7 in de voorziening verblijven.

Meest gelezen