Videospeler inladen...

Welles-nietesspelletje over vertrouwelijke nota: volgens Francken "geen waarschuwing", maar wat is het dan wel?  

In een nota vermeldt het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen op 24 oktober de risico's die Soedanese migranten lopen als ze terugkeren naar eigen land. Volgens het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) ging het niet om een algemene waarschuwing, zoals de krant Le Soir aangeeft. 

Navraag bij het Commissariaat-Generaal leert dat het kabinet-Francken zo'n twee maanden geleden een vertrouwelijke nota in de bus heeft gekregen. Uit de nota blijkt dat iedereen afkomstig uit de regio's van Darfoer, de Blauwe Nijl of Zuid-Kordofan, én die niet van Arabische origine is, automatisch het vluchtelingenstatuut krijgt.

Onze redactie kon intussen de nota inkijken. "Gezien de etnische component aan de conflicten in bovengenoemde gebieden lopen asielzoekers uit deze gebieden het risico op vervolging omwille van hun niet-Arabische etnie en afkomst uitdeze gebieden, waardoor deze mensen automatisch erkend worden als vluchteling (onder de conventie van Genève omwille van het risico op vervolging omwille van hun etnie) en dus niet de subsidiaire beschermingsstatus krijgen", staat er letterlijk in te lezen.

Het kabinet van staatssecretaris Francken laat weten dat het hier geen algemene waarschuwing betrof. Dat blijkt te kloppen, maar de tekst vermeldt toch duidelijk een aantal gevallen waarbij mensen gevaar lopen, meer bepaald mensen uit Darfoer, de Blauwe Nijl en Zuid-Kordofan.

Het kabinet-Francken erkent dat iedereen artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens kan inroepen, waarin staat dat "niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen". 

Maar ook klinkt het dat er sowieso een asielaanvraag moet ingediend worden, iets wat veel (of zelfs de meeste) potentiële Soedanese migranten niet doen. 

De voorbije maanden zijn verschillende Soedanezen vanuit ons land gerepatrieerd naar hun thuisland. Daarover ontstond heel wat commotie, omdat enkele van hen getuigden dat ze bij aankomst in hun land gefolterd werden.

Meest gelezen