Meevaller voor begroting: Financiën verwacht 400 tot 800 miljoen extra belastinginkomsten

Het ziet ernaar uit dat de belastinginkomsten dit jaar 400 tot 800 miljoen hoger zullen liggen dan wat de regering had verwacht. Dat schrijven De Tijd en L'echo. De kranten  baseren zich op de administratie Financiën die, op vraag van minister van financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), een voorspelling heeft gemaakt.

Volgens Van Overtveldt is daardoor de kans groot dat het begrotingstekort dit jaar in de buurt of zelfs onder 1 procent van het bruto binnenlands product of 4,5 miljard euro uitkomt.

De beter dan verwachte inkomsten zijn deels te verklaren door een ingreep van Van Overtveldt zelf. Hij verhoogde de boetes voor bedrijven en zelfstandigen die geen of onvoldoende belastingen vooraf betalen. In de eerste elf maanden stegen de voorafbetalingen daardoor met een derde of 2,5 miljard euro, terwijl de regering slechts een groei van 12 procent had verwacht. Meer voorafbetalingen betekent natuurlijk wel dat er minder binnenkomt bij de afrekening. Het effect is dus tijdelijk.

Daarnaast komen ook door de gunstige evolutie van de economische groei spontaan meer inkomsten binnen. Bedrijven verwachten hogere winsten, waardoor ze meer belastingen betalen. En consumenten hebben meer vertrouwen en kopen meer, waardoor de inkomsten uit btw en accijnzen stijgen.

Niet alle belastinginkomsten stromen even vlot binnen. Zo zal de beoogde doelstelling van 300 miljoen euro voor fiscale regularisatie niet gehaald worden. Maar alle inkomsten samengenomen is er dus sprake van een forse stijging.

Meest gelezen