De Vriendt: "Verdedigingslijn van Francken over uitzetting Soedanezen is verbijsterend"

Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen) maakt brandhout van de stelling van het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) over het uitzetten van Soedanezen. Volgens het kabinet-Francken kan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) alleen maar overgaan tot uitwijzing als een migrant geen asielaanvraag  heeft ingediend. De Vriendt noemt die verdedigingslijn "verbijsterend".

In oktober heeft het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen staatssecretaris Francken er in een nota op gewezen dat Soedanezen uit Darfoer, Zuid-Kordofan en de Blauwe Nijl automatisch in aanmerking komen voor minstens subsidiaire bescherming. "Eén van de teruggestuurde Soedanezen komt uit Zuid-Kordofan", zegt De Vriendt aan VRT NWS.

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ )zegt dat wie gevaar liep verschillende keren de kans kreeg om asiel aan te vragen, maar dat de meesten dat niet hebben gedaan. Ze ging er met andere woorden van uit dat de teruggestuurde Soedanezen niet in gevaar waren. 

"De begripvolle opstelling van het Commissariaat-Generaal staat in fel contrast met het uitwijzingsbeleid van Theo Francken", zegt De Vriendt. "De uitleg van het kabinet-Francken en de DVZ is verbijsterend. Voor elke uitwijzing, ook van een sans-papier of bij een gedwongen uitwijzing, moet je het onderzoek naar artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens uitvoeren. Dat is hier overduidelijk niet gebeurd."

Lees verder onder de video van Freddy Roosemont (DVZ).

Videospeler inladen...

In een arrest van 28 september 2017 oordeelt de Raad van State trouwens dat de Dienst Vreemdelingenzaken artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens inderdaad moet toetsen: niet alleen bij het uitvoeren van een uitwijzingsmaatregel, maar óók bij het nemen van  een uitwijzingsbevel. Dat artikel 3 bepaalt dat "niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen". 

"Dit asielbeleid ontspoort. Dat is overduidelijk", aldus De Vriendt. "Werken aan een terugkeerbeleid is normaal, maar hier gaat Francken te ver: hij stuurt mensen terug naar oorlogsgebied en naar folterkamers." 

"Evenwicht compleet zoek"

"Premier Michel heeft nog niet gereageerd, maar na het reces zal hij dat toch wel moeten doen", vindt Wouter De Vriendt. "De premier zit met een staatssecretaris die tot twee maal toe liegt en die de adviezen van een onafhankelijke instelling als het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen naast zich neerlegt."

"In hoeverre kan de staatssecretaris nog politiek functioneren?", vraagt het Groen-Kamerlid zich af. "Het is nu aan de premier om conclusies te trekken. Er zal toch iets moeten gebeuren, want het evenwicht in het beleid van Francken is compleet zoek."

"Artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens geldt voor iedereen die wordt uitgewezen, niet enkel voor wie asiel heeft aangevraagd", beaamt Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V) aan Belga. 

Meest gelezen