Digitale tool moet artsen helpen intrafamiliaal geweld op te merken

Omdat Vlaamse huisartsen té weinig huiselijk en intrafamiliaal geweld opmerken, heeft artsenvereniging Domus Medica op vraag van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) een digitale -zogenoemde e-learning- tool ontwikkeld. Die moet artsen bewust maken van de vaak verscholen kenmerken van dit geweld.

Wekelijks zitten er bij een huisarts gemiddeld wel twee patiënten in de wachtzaal die het slachtoffer zijn van huiselijk of intrafamiliaal geweld. Maar vaak komen ze niet mee naar buiten, het taboe regeert. En zo ziet een arts het probleem ook vaak niet. 

Huisarts Linde Tilley ontwikkelde een digitale tool, samen met psychologe Hanne Creupelandt.  De opleiding voor de tool duurt drie uur, maar is nodig , "omdat artsen het vaak niet zien", zegt Tilley: "Het gaat dan om psychische ziekten, klachten van angst en pijn, ontwikkelingsachterstand en gedragstoornissen bij kinderen." 

"Dat is één ding, maar we moeten ook af van de handelingsverlegenheid van de arts. Zeg maar de angst om het probleem bespreekbaar te maken. Daarom leggen we met deze leermethode uit hoe artsen het thema op een niet-oordelende manier ter sprake kunnen brengen. Eerder oplossen dan veroordelen dus", zegtTilley nog.     

"De tool baseert zich op drie casussen: één van partnergeweld, geweld naar kinderen toe én een casus van oudergeweld, zo bespreken we het hele veld van intrafamiliaal geweld", zegt Tilley nog. Het hele digitale leertraject is vanaf januari te raadplegen door de dokters die dat willen. 

Meest gelezen