AMELIE-BENOIST / BSIP

Vlaamse regering lanceert actieplan voor "autismevriendelijker" Vlaanderen

De Vlaamse regering heeft een actieplan goedgekeurd dat Vlaanderen "autismevriendelijker" moet maken. Het plan heeft volgens minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) twee grote doelen: mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) meer kansen geven in het dagelijkse leven en de ondersteuning van mensen in hun omgeving verbeteren. Voor het actieplan wordt jaarlijks bijkomend 800.000 euro vrijgemaakt.

Naar schatting 1 op de 161 personen wordt geboren met een autismespectrumstoornis (ASS), waardoor mensen dikwijls problemen hebben met hun communicatie en moeilijkheden ondervinden in de interactie met anderen. Mensen met ASS hebben het niet altijd gemakkelijk om hun weg te vinden in de samenleving. Vooral overgangsfases in hun leven leiden tot moeilijke momenten.     

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) stelde een Vlaams Actieplan Autisme op, dat vrijdag goedgekeurd werd door de regering. Dat plan moet Vlaanderen meer "autismevriendelijk" maken, via een integrale aanpak die doorheen alle levens- en beleidsdomeinen loopt. Enerzijds wil Vandeurzen de participatiekansen voor mensen met ASS verbeteren, anderzijds wil hij de kwaliteit van leven voor wie mensen met ASS in het dagelijkse leven ondersteunt, verbeteren.

Inleefsessies en betere informatie

Om mensen te sensibiliseren, zijn er inleefsessies. Die moeten mensen onderdompelen in de denk- en voelwereld van mensen met ASS. De sessies worden gegeven door twee mensen: iemand met ASS en iemand zonder ASS die persoonlijk betrokken is, zoals een ouder, een partner... De Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) organiseert die sessies. Volgend jaar zal de vereniging hiervoor een subsidie van 52.000 euro krijgen. Zo kunnen meer duo's ingezet worden die inleefsessies houden op maat van specifieke contexten, zoals op school of op de werkvloer.

Vandeurzen wil daarnaast ook inzetten op betere informatie over ASS, zowel voor mensen met ASS als voor hun omgeving. Daar ontbreekt het vandaag op dit vlak dikwijls nog aan. Er wordt 130.000 euro uitgetrokken voor de verdere uitbouw van het onlineplatform www.participate-autisme.be, de referentie voor iedereen die op zoek is naar duidelijke betrouwbare informatie. Het platform wordt wetenschappelijk inderboiuwd via de Referentiecentra Autisme.

Wetenschappelijke ondersteuning

Het plan voorziet ook in extra ondersteuning voor professionals:

  • Een nieuw steunpunt, SAM (Steunpunt Mens en Samenleving) krijgt als opdracht informatie en methodieken over ASS te ontsluiten
  • Er is ook nood aan vernieuwend wetenschappelijk onderzoek en onderzoek naar praktische handvatten voor professionals. Volgend jaar wordt daarvoor 140.000 euro uitgetrokken
  • Daarnaast wordt ingezet op een betere vroegtijdige detectie en een kwaliteitsvolle diagnostiek. Enkele diensten en voorzieningen waar mesnen terechtkunnen voor een diagnose, worden versterkt. Zo krijgen de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) volgend jaar een extra budget van 900.000 euro.
  • Er gaat 80.000 euro naar wetenschappelijk onderzoek, gekoppeld aan het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (SWVG). Dat moet leiden tot een passend model voor regionale samenwerking en ondersteuningsnetwerken.  

Meest gelezen