Videospeler inladen...

Mensen rijden trager op kruispunten met voorrang van rechts

Automobilisten rijden trager op kruispunten waar voorrang van rechts geldt dan op kruispunten waar de voorrang op een andere manier geregeld is. Dat blijkt uit een beperkt rijsimulatoronderzoek van het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) en de UHasselt. "Hoe sneller we rijden, hoe groter de kans op een ongeval en hoe groter de materiële schade en lichamelijke gevolgen bij een botsing", zo zei  doctoraatsstudent Kristof Mollu, die het onderzoek geleid heeft.

"Nu de afschaffing van de voorrang van rechts bij steeds meer gemeenten en steden op tafel ligt, loont het om de voorrangsregels onder de loep te nemen", zo zei professor doctor Tom Brijs (IMOB/UHasselt), de promotor van het doctoraatsonderzoek van Kristof Mollu.

De onderzoekers lieten voor het onderzoek enkele deelnemers vijf routes in de rijsimulator afleggen. "De voorrangsregel werd op verschillende manieren aangekondigd", aldus doctorandus Kristof Mollu. "Op sommige kruispunten konden deelnemers het verkeer van rechts goed zien aankomen, op andere kruispunten belemmerde bijvoorbeeld een haag het zicht.

"Uit de resultaten blijkt dat de deelnemers op kruispunten waar ze géén voorrang aan rechts moeten verlenen, sneller rijden dan op kruispunten waar voorrang van rechts geldt. "Bij een goede zichtbaarheid reden de deelnemers 5 tot 13 procent sneller, bij een slechte zichtbaarheid 5 tot zelfs 19 procent", zo zei Mollu. De deelnemers reden dan weer het traagst wanneer voorrang van rechts met een verkeersbord en wegmarkeringen werd aangeduid.

We raden lokale besturen dan ook aan om de voorrang van rechts niet af te schaffen, maar voor elk kruispunt te bekijken welke voorrangsregel er moet gelden

Doctoraatsstudent Kristof Mollu

"We raden lokale besturen dan ook aan om de voorrang van rechts niet af te schaffen, maar voor elk kruispunt te bekijken welke voorrangsregel er moet gelden", klinkt het. "Voorrang van rechts kan namelijk een positief effect hebben op de snelheid. Vooral op lokale wegen waarbij elke tak van het kruispunt evenwaardig is."

Naast de voorrang van rechts-regel hebben de UHasselt-onderzoekers tijdens de simulaties ondervonden dat ook een ander aspect rond verkeersveiligheid voort onderzocht moet worden. "Zo zagen we in onze studie dat deelnemers uitweken naar het midden van de weg wanneer een voorwerp, zoals een haag, het zicht op het verkeer van rechts belemmert", aldus Mollu. "Dat verhoogt de kans op frontale botsingen en die gaan meestal gepaard met ernstigere lichamelijke verwondingen."  

Meest gelezen