Bootjes varen langs het Hermitage-museum in Amsterdam.

Nederlandse milieuorganisatie verliest rechtszaak over luchtvervuiling

De Nederlandse milieuorganisatie Milieudefensie heeft de rechtszaak verloren die ze tegen de overheid had aangespannen over schone lucht. Milieudefensie stelde - samen met andere organisaties en individuele mensen - dat Nederland meer moet doen tegen luchtvervuiling, en dat momenteel het "mensenrecht op gezondheid" wordt geschonden. De rechtbank in Den Haag heeft vandaag in een tussenvonnis echter de vorderingen van de milieuactivisten afgewezen.

De inzet van de procedure is de verbetering van de luchtkwaliteit in Nederland door het terugdringen van de vervuilende stoffen stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM2,5 en PM10, de kleinste en meest schadelijke stofdeeltjes). Volgens de eisers moet de staat de verplichtingen uit de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor luchtkwaliteit naleven.     

Maar de rechtbank in Den Haag heeft de vordering niet gevolgd. "De staat 'werkt toe' naar het bereiken van de WHO-richtwaarden, die nog niet overal in Nederland zijn bereikt. De rechtbank oordeelt dat de staat niet nu al, of op korte termijn, aan de WHO-richtwaarden moet voldoen. Er is geen verdragsbepaling die de staat daartoe verplicht", zo luidt de motivering van de rechtbank. Ze komt hiermee tot een ander oordeel dan de uitspraak in een kort geding in september. Toen bepaalde de rechter dat de staat een luchtkwaliteitsplan moet opstellen dat aan de regels voldoet. 

De Corus staalfabriek, nu Tata Steel, in IJmuiden.
AP2011

"Erg teleurgesteld"

Milieudefensie is "erg teleurgesteld" over het vonnis en overweegt in beroep te gaan, zo reageert campagneleider Anne Knol.

"Het is al lang bewezen dat mensen ziek worden door de slechte luchtkwaliteit. Dit vonnis staat lijnrecht tegenover uitspraken van andere Europese rechters. De rechter bevestigt wel opnieuw dat de Europese luchtkwaliteitsnormen worden overschreden en dat dit negatief is voor de gezondheid. Hoger beroep ligt voor de hand, maar moeten we verder bespreken met onze advocaat."     

Greenpeace in België

In België bereidt ook de milieuorganisatie Greenpeace een proces voor over de luchtkwaliteit. Greenpeace wil de Waalse en Vlaamse overheid voor de rechter brengen. De milieuorganisatie verwijt hen een gebrek aan daadkracht en inadequate metingen.

Meest gelezen