Chastel (MR): "Uitlatingen Francken over Michel waren ontoelaatbaar"

MR-voorzitter Olivier Chastel steunt premier en partijgenoot Charles Michel volop in zijn aanpak van de heisa rond staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) en het beleid rond de Soedanese transitmigranten. Hij plaatst vraagtekens bij de communicatie van Francken, maar voegt er meteen aan toe dat die het regeringsbeleid uitvoert. De uitlatingen van zijn eigen partijgenoot Deprez over Francken vindt hij ongepast.

Het valt op dat zowel premier Charles Michel als de MR zich zo stil mogelijk houden in verband met de controverse rond het uitzetten van Soedanezen. "Voor wat betreft de 9 gerepatrieerde Soedanezen is een onafhankelijk onderzoek besteld bij het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen", zegt Chastel aan Le Soir. "We moeten de resultaten van dat onderzoek afwachten om te weten of er een probleem is met die repatriëringen." Hiermee plaatst Chastel zich op de lijn van Michel.

De manier waarop staatssecretaris Francken over de hele zaak communiceert, valt niet echt goed bij Chastel. "Natuurlijk vond ik het choquerend dat Theo Francken heeft gezegd dat de uitlatingen van de premier absurd waren. Ik heb daarover in de Kamer gesproken met mijn N-VA-collega en ik heb aan Bart De Wever gezegd dat dit ontoelaatbaar was."

Voor de MR-voorzitter lijkt de hele rel een afgesloten hoofdstuk: De Wever heeft hem gelijk gegeven en Francken heeft zijn excuses aangeboden.

Chastel blijkt echter de uitlatingen van zijn eigen partijgenoot Gerard Deprez maar matig te appreciëren. Die zei gisteren in de krant dat je onder geen enkel beding samenwerkt met de diensten van een dictatuur zoals Soedan. "Mochten al degenen die met de pers praten maar eerst eens met mij bellen om over de dingen te praten", verzucht hij. "Ik ben het wel met Gerard Deprez eens als hij zegt dat de communicatie van Theo Francken niet overeenstemt met het beleid dat hij voert en dat gebaseerd is op de analyse van zijn administratie."

Meest gelezen