Videospeler inladen...

Wetenschappers tonen verband aan tussen luchtvervuiling en sterftecijfers per dag

Op dagen dat er meer fijn stof en ozon in de lucht zitten, sterven er ook meer mensen. Dat toont een grootschalig Amerikaans onderzoek aan. Bovendien blijkt dat er geen veilige ondergrens bestaat voor fijn stof en ozon. Ook in concentraties die onder de toegelaten waarden vallen, is luchtvervuiling schadelijk.

De studie werd gevoerd aan de Harvard Medical School in Boston
en verscheen in het gerenommeerde vakblad Journal of American Medical Association.

In het onderzoek werd nagegaan of er een link was tussen het aantal overlijdens van Amerikaanse 65-plussers en de luchtverontreiniging op de dag van hun overlijden en de dag voordien. En wat bleek? Hoe meer fijn stof en ozon er in de lucht hing, hoe hoger de sterftekans.

De studie bewijst wat we al langer vermoedden.

Toxicoloog Benoit Nemery, KULeuven

“De studie bewijst wat we al langer vermoedden,” zegt toxicoloog Benoit Nemery van de KULeuven. “De waarde van de studie is dat ze op zo’n grote schaal gevoerd werd en over zo’n lange periode.”

In de studie werd de dood onderzocht van 22 miljoen Amerikanen
tussen 2000 en 2012 over ongeveer heel de Verenigde Staten. Die gegevens werden gelinkt met de hoeveelheid fijnstof in de lucht en de concentratie ozon.

Uit de studie blijkt dat bij een stijging van 10 microgram fijnstof (met
een diameter kleiner dan 2,5 micrometer) per kubieke meter lucht, de dagelijkse sterftekans met 1,05 % stijgt.

Bij elke verhoging van de ozonconcentratie met 10 partikels
per miljard, stijgt de sterftekans met 0,51 %.

Voor fijnstof en ozon bestaat er geen veilige ondergrens.

Toxicoloog Benoit Nemery, KULeuven

Uit de studie blijkt ook dat er voor fijnstof en ozon geen veilige ondergrens bestaat”, zegt Nemery.  “Ook in concentraties die onder de toegelaten waarden vallen, is luchtverontreiniging schadelijk. Vooral hartinfarcten zijn daarvan het gevolg.”

Fijnstof blijkt dus ook op korte termijn schadelijk. Tot nog toe was
aangenomen dat fijnstof vooral op lange termijn schadelijk was.

Meest gelezen