Schimmelproject UGent helpt Cubaanse koffieboeren

Heel wat schimmels werken samen met planten. Ze zorgen ervoor dat de wortels meer voeding kunnen opnemen. Een team van de UGent experimenteert in Cuba met schimmels die planten beter wapenen tegen droogte en ziektes. Met goede resultaten, zo meldt het Vlaams Informatiecentrum voor Land-en Tuinbouw (VILT).

De klimaatverandering leidt op veel plaatsen tot extreem weer. Vooral in ontwikkelingslanden hebben de boeren veel te leiden onder te droog, of te nat weer. Dat was dit jaar ook het geval in Cuba. Het land kende dit jaar een van de droogste zomers uit zijn geschiedenis. Bovendien is de landbouw op Cuba heel anders georganiseerd.

Biologisch uit noodzaak

Met het instorten van het Sovjetimperium vielen de Cubaanse boeren zonder Russische kunstmest en bestrijdingsmiddelen.  Slechts een tiende van de akkers is uitgerust met ouderwetse irrigatiesystemen. De overheid, die de meerderheid van de landbouwgronden bezit, besloot om van de noodzaak een deugd te maken en biologisch te gaan telen. Een van de hulpmiddelen daarbij is het inzetten van "goede" schimmels.

Schimmels tegen stress

Ongeveer driekwart van Cuba kampte dit jaar met aanhoudende droogte. En als er regen viel, was het veel op heel korte tijd. Dat leidde tot bodemerosie en verarming van het bodemleven. Sinds een jaar of drie werkt de UGent samen met de universiteit van Havanna met schimmels van het type AM. AM staat voor arbusculaire mycorrhiza, dat zijn de meest voorkomende schimmels in de land-en tuinbouw, die ook bij ons worden gebruikt.  

AP2003

Er kwamen veldproeven met avocado, koffie, maïs en tomaat. De onderzoekers selecteerden de beste AM-schimmels die planten het meest weerbaar maken tegen allerlei soorten stress zoals droogte en ziektes.

De eerste resultaten zijn veelbelovend, zegt Geert Haesaert van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen in VILT: "Het overlevingspercentage van met AM behandelde koffieplanten lag 45 procent hoger. Later vertoonden de struiken ook meer vertakkingen, wat tot een hogere opbrengst zal leiden." Bij de maïs en de tomaatplanten was er een meeropbrengst van 10 procent.

De onderzoekers maken zich sterk dat "goede" schimmels of biostimulantia zoals AM een aanwinst zijn voor duurzame landbouw.

Meest gelezen