Videospeler inladen...

Ouderen die hulp zoeken om seksueel actief te zijn, krijgen terugbetaling van ziekenfonds

Ouderen en mensen met een beperking die problemen ervaren om seksueel actief te zijn en daarvoor hulp zoeken bij een gespecialiseerde vzw, krijgen voortaan een deel van de kosten terug bij de Bond Moyson Oost-Vlaanderen. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het is het eerste ziekenfonds dat een dergelijke dienst terugbetaalt.

De Bond Moyson Oost-Vlaanderen, een onderdeel van de Socialistische Mutualiteit, zal concreet 40 van de 90 euro terugbetalen van een consult bij de vzw Aditi. Die zoekt via een gesprek met een psycholoog of seksuoloog oplossingen voor cliënten en brengt hen eventueel in contact met een seksueel dienstverlener. Die dienstverlening zelf wordt niet terugbetaald.

Vooral ouderen en mensen met psychische problemen zullen hier baat bij hebben. Voor veel mensen met een beperking komt de Vlaamse overheid al tussen.

"We willen ons progressief tonen en we hopen dat heel veel ziekenfondsen ons zullen volgen", zegt provinciaal secretaris van de Bond Moyson Sarah Willockx. "We willen ook dit soort dienstverlening uit de grijze zone halen en ervoor proberen zorgen dat seksualiteitsbeleving ook voor kwetsbare ouderen en voor mensen met een beperking een vanzelfsprekendheid kan zijn als ze daar behoefte aan hebben."

"Seksualiteit is een basisrecht"

Aditi werkt samen met een 80-tal seksuele dienstverleners. Zij zijn niet in dienst van de vzw, maar ze krijgen van hen wel een een opleiding. Er is een groot verschil met prostitutie, benadrukt Aditi. Zo zijn de meerderheid van de seksuele dienstverleners mensen die uit de zorgsector komen of er nog in werken.

De vzw, die erkend is door de Vlaamse overheidsdiensten, richt zich op 65-plussers met "bijkomende zorgvragen" die niet terechtkunnen in het reguliere circuit, mensen met een beperking en mensen met een psychische kwetsbaarheid.

"We gaan ervan uit dat seksualiteit een basisrecht is", zegt medewerker Steven De Weirdt. "Er is in onze samenleving een groep van mensen die onmogelijk zelfstandig tot intimiteit en seksualiteit kan komen, door een beperking, door een gebrek aan mobiliteit, door hun leeftijd, enzovoort. Die groep willen wij ondersteunen om dat basisrecht te kunnen garanderen."

"Op dat moment wordt seksualiteit een zorgvraag. Het is vanuit die zorgvraag dat wij vertrekken en die wij gaan opnemen. En dat kan dan eventueel ondersteund worden door seksuele dienstverlening. En dat is het wezenlijke verschil met prostitutie, waar puur vertrokken wordt vanuit een economisch model."

Tegemoetkoming voor seksuoloog bij CM

Het christelijk ziekenfonds CM betaalt vanaf 1 januari een consultatie bij de seksuoloog deels terug, als de hulpverlener voldoet aan de kwaliteitscriteria van de CM. Dat is te horen in een reactie op het initiatief van de Bond Moyson.

CM besliste eerder al om sessies bij een psycholoog gedeeltelijk terug te betalen. Die tegemoetkoming bestaat nu al voor jongeren en wordt uitgebreid naar iedereen. Het gaat om 30 euro per sessie voor een jongere en 10 euro voor een volwassene. Voor personen met een verhoogde tegemoetkoming stijgt dat tot respectievelijk 45 en 15 euro. "In die terugbetaling passen ook sessies bij een seksuoloog", luidt het.

Meest gelezen