Nadruk verboden. Foto: Rob Voss www.robvoss.nl

Vanaf 1 januari strengere bouwnorm: Vlaams minister van Energie Tommelein houdt voet bij stuk

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) vindt het nieuwe S-peil voor woningen niet te streng en de invoerdatum van 1 januari niet te kort. Hij reageert daarmee op de vraag van het Netwerk Architecten Vlaanderen dat voor een overgangsperiode pleitte omdat de architecten naar eigen zeggen overuren draaien om de verstrengde energienormen tegen 1 januari op hun bouwplannen toe te passen.  

Tommelein wijst erop dat de eerste goedkeuring van het dossier voor de strengere bouwnormen al dateert van anderhalf jaar geleden. Hij vindt de nieuwe isolatienorm ook niet te streng. "60 procent van de nieuwbouwwoningen uit 2014 en 2015 voldoen al aan deze eisen", zegt hij. "En het is nodig om dit ambitieuze plan op te stellen als we de klimaatdoelstellingen willen halen."

Nieuwe bouw- en energienorm vanaf 1 januari

Waar het om gaat is dat de energienormen voor nieuwbouwwoningen verstrengen op 1 januari. Er komt een zogeheten “S-peil”. “S” staat voor schil, dat is met andere woorden de buitenkant van de woning. Het S-peil van een nieuwe woning moet lager dan 31 zijn.

Dat cijfer wordt berekend op basis van verschillende variabelen zoals de isolatie, de luchtdichtheid van het gebouw, de oriëntatie van de vensters en de eventuele winst uit een goede ligging ten opzichte van de zon.  

Architecten draaien overuren

Voor appartementen, groepswoningen, gesloten bebouwing of halfopen bebouwing is het volgens de architecten niet moeilijk om de nieuwe norm (lager dan 31) te halen. Maar voor een open bebouwing is dat moeilijker.

Netwerk Architecten Vlaanderen geeft toe dat de plannen om een nieuwe S-norm in te voeren, al dateren van anderhalf jaar geleden maar volgens Kati Lamens van Netwerk Architecten Vlaanderen is pas in oktober van dit jaar afgeklopt dat het S31 zou worden en niet de minder strenge S38-norm.

“Heel wat ontwerpen die in 2017 zijn opgestart, zullen moeten worden aangepast om de nieuwe doelstelling van 2018 te halen,” zegt Lamens. “Vooral voor huizen met veel glas zal de nieuwe regel effect hebben. Grote glaspartijen zullen kleiner worden.”

Huizen moeten beter luchtdicht gemaakt

“Maar met de ramen alleen ga je er niet geraken om aan de strengere eisen te voldoen,” zegt Lamens nog. “De huizen moet beter luchtdicht gemaakt worden en koudebruggen moeten nog beter weggewerkt worden. Dat zal bouwen zeker duurder maken.”

“De Vlaamse architecten willen de nieuwe normen graag gebruiken. Ze zijn zich volledig bewust van het belang van energiezuinig bouwen,” zegt Lamens. "Maar de architecten hadden graag een overgangsregeling voor de projecten die al in 2017 gestart zijn."

Ook een nieuw E-peil

Daarnaast is er vanaf 1 januari ook een nieuwe norm voor de mate waarin een woning in zijn geheel energiezuinig is, het zogeheten “E-peil”. Die norm wordt niet alleen berekend op basis van isolatie, maar ook de aanwezigheid van hernieuwbare energie telt mee.  Dat ”E-peil” moet vanaf januari lager zijn dan 40. Maar die norm is al lang geleden aangekondigd. Daar zien de architecten weinig problemen.  

Meest gelezen