AP2005

Zonnebankcentra blijven hardleers: minder dan 1 op de 3 volledig in orde

Bij controles dit jaar was slechts 29 procent van de zonnebankcentra in orde met alle regels. Dat is wel al een forse verbetering ten opzichte van 2016. Toen was amper 6,5 procent van de gecontroleerde centra volledig in orde.

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) heeft het afgelopen jaar het aantal controles opgevoerd. In 2017 werden tot nog toe 266 controles uitgevoerd, tegenover 199 in 2016 en slechts 65 in 2015.

De extra controles laten hun effecten blijken bij de zonnebankcentra, aldus het kabinet-Peeters. Dit jaar waren 29 procent van de onderzochte centra volledig in orde met alle uitbatingsvoorwaarden. In 2016 waren dat slechts 6,5 procent van de gecontroleerde centra.

"Er is een duidelijke verbetering, al blijven de resultaten ondermaats. We zullen op een intensieve manier blijven controleren. Ik laat niet toe dat zonnecentra willens en wetens met de gezondheid van hun klanten spelen", zegt Peeters.

Tijdens de controles werden 186 pro justitia’s uitgeschreven. Bij 22 zonnecentra werden zonnebanken verzegeld omdat de stralingswaarden te hoog waren. In 19 gevallen werden zelfs volledige zonnecentra verzegeld. Die centra kunnen terug openen als bij een nieuwe controle blijkt dat ze volledig in regel zijn.

De minister kondigde in juni strengere regels aan voor zonnebankcentra. Een aantal daarvan zijn sinds deze maand van toepassing. Het gaatom een verbod om te spreken over voordelen of gunstige effecten en een verplichting om de vermelding “gebruik van zonnebanken kan huidkanker veroorzaken” te vermelden in elke reclame, aan het onthaal en in alle cellen van het centrum.

De meest voorkomende inbreuken

 • Zonnebanken met te hoge stralingswaarden
 • Gebrekkige informatie aan nieuwe consumenten
 • Niet of onjuiste bepaling van het huidtype
 • Toelaten minderjarigen of huidtype 1
 • Niet ter beschikking houden van nodige documenten voor controlediensten
 • Geen onthaaldocument nieuwe klanten
 • Geen instructies veilig gebruik, blootstellingsschema
 • Geen informatie over risico’s blootstelling aan UV-straling
 • Geen mogelijkheid hulp in te roepen bij nood
 • Geen driemaandelijkse controle UV-lampen
 • Geen aanpassing duur en intensiteit van de straling aan huidtype consument
 • Geen halvering blootstelling 1e zonnebeurt
 • Geen dubbele wachttijd na de 1e zonnebeurt

Meest gelezen