AFP or licensors

Minder kinderen geboren in Vlaanderen in 2017

Het voorbije jaar zijn in Vlaanderen opnieuw minder kinderen geboren. Volgens een voorlopige schatting van Kind en Gezin daalt het geboortecijfer in 2017 met 2 tot 3 procent. In 2016 was er nog een lichte stijging was van 0,8 procent.

De stijging in 2016 was de eerste sinds 2011. Waarom er in 2017 opnieuw minder geboortes zijn, is niet direct duidelijk zegt Leen Du Bois, woordvoerder van Kind en Gezin. "Als we kijken naar de vruchtbaarheidscijfers, zien we wel al een tijd dat vrouwen pas na hun 30e aan kinderen beginnen.

Kind en Gezin heeft een database met gegevens op kindniveau, die verzameld worden via contacten met kraamklinieken en gezinnen met jonge kinderen. Op basis van die databank wordt het geboortecijfer berekend. Het cijfer omvat alle geboorten in het Vlaamse Gewest, ongeacht het verblijfsstatuut van de ouders, en is beschikbaar sinds 2001.

Officiële cijfers

Het officiële geboortecijfer wordt door de Algemene Directie Statistiek (ADS) van de FOD Economie opgemaakt op basis van het rijksregister en bevat alleen de geboorten bij de "de jure"-bevolking, dus de Belgische en de buitenlandse bevolking.

Naast de geboorten bij de "de jure"- bevolking zijn er ook de geboorten bij asielzoekers. Sinds 1 februari 1995 is het verplicht kandidaat-vluchtelingen in een afzonderlijk wachtregister in te schrijven. Geboorten in het wachtregister gaan dus over kinderen bij asielzoeksters.

Meest gelezen