Nieuwjaarswens aan de Vlaamse regering

Ann Gaublomme, directeur van de werkgeversfederatie voor sociale ondernemingen (Verso), heeft een nieuwjaarswens voor de Vlaamse regering. 

Onlangs ontmoette ik een energieke dame. Ze wilde een eigen onderneming opstarten en had daarbij de steun van enkele andere ondernemende mensen. Ze dacht eraan 1 en later 2 medewerkers tewerk te kunnen stellen. Ze zocht huisvesting, verdiepte zich in de wetgeving, ging te rade bij experten en ervaringsdeskundigen. Haar businessplan was gedurfd maar solide. Toen ze op zoek ging naar steunmaatregelen voor starters, voor innovatieve ideeën, voor strategisch advies,…. kwam ze echter van een koude kermis thuis. Wie kiest voor de vzw als ondernemingsvorm wordt niet erkend als ondernemer. Nochtans is de ‘vereniging zonder winstoogmerk’ voor deze ouders, die zelf een opvang- en begeleidingshuis voor hun kinderen met een handicap willen starten, de juiste rechtsvorm.

Wie kiest voor de vzw als ondernemingsvorm wordt niet erkend als ondernemer. 

In Vlaanderen zijn er tientallen dergelijke ondernemers, actief op diverse terreinen. Zij nemen initiatief om een antwoord te bieden aan een reële nood in de samenleving. Ze dragen daarbij de financiële risico’s zelf. Ze dragen bij tot economische groei, creëren jobs. Ze zorgen voor economische welvaart, omdat ze maatschappelijke én financiële meerwaarde creëren. Om van de kosten die deze ondernemers bovendien aan de samenleving besparen, nog maar te zwijgen.  

Winst voor alle burgers

Laat dat mijn wens zijn voor de Vlaamse Regering: ‘ondernemer zijn’ of ‘ondernemingszin’ is geen kenmerk van een rechtsvorm, maar zie het als een eigenschap van mensen, die hun talent inzetten voor een commercieel of maatschappelijk doel. In het eerste geval wordt financiële meerwaarde gecreëerd, waar werknemers, eventuele aandeelhouders en de overheid via het innen van belastingen beter van worden. In het tweede geval wordt naast financiële meerwaarde (ook hier worden mensen tewerk gesteld en RSZ bijdragen geïnd) een maatschappelijke meerwaarde gecreëerd. Hier is de winst voor alle burgers door in te zetten op gezondheid, welzijn of sociale cohesie. 

Nicolas Maeterlinck

Ik wens de Vlaamse Regering in 2018 de wijsheid om ook ondernemingszin te ondersteunen in functie van maatschappelijke doeleinden (bv. het terug dringen van wachtlijsten in meerdere welzijnssectoren), om starters een duwtje in de rug te geven, om innovatieve ideeën te stimuleren. Het huidig begrotingsoverschot hiervoor inzetten, kan zo dubbel renderen: het zal economische groei stimuleren en welvaart bevorderen, net zoals het regeerakkoord stipuleerde. Sociale ondernemers, ondernemers met een primair maatschappelijk doel, zijn voor beide aspecten een uitgelezen partner. 

_____
VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.

Meest gelezen