Waarom 31 december 2017 een uitzonderlijke datum is

31 december 2017 is een uitzonderlijke datum: iedereen die meerderjarig is, is geboren in de jaren 1900. Iedereen die minderjarig is, is geboren in de jaren 2000.

"Het is vandaag de laatste dag dat jongeren die geboren zijn in 1999 18 jaar zullen worden", legt demograaf Patrick Deboosere uit aan VRT NWS. "In de loop van vandaag krijgen we een scheiding dat iedereen die minderjarig is zal geboren zijn in de 21e eeuw en alle volwassenen in de 20e eeuw*. Er is maar een dag waarop dat kan gebeuren."

Bovendien zijn alleen nog uit die twee eeuwen mensen in leven. "Emma Moreno die in april op 117-jarige leeftijd is overleden was de laatste levende die in de 19e eeuw was geboren", zegt Deboosere. "Zover bekend is natuurlijk."

*20 of 21e eeuw?

Behoort het jaar 2000 tot de 20e of de 21e eeuw? Daarover bestaat discussie. Strikt genomen bestaat het jaar 0 van onze jaarrekening niet. Jaar 1 tot en met 100 behoren dus tot de eerste eeuw. Volgens deze redenering behoren dus de jaren 1901 tot en met 2000 tot de 20e eeuw. Hetzelfde geldt voor millennia: het jaar 2000 is het laatste jaar van het vorige millennium, 2001 het eerste van het huidige.

Alleen voelen de meeste mensen dat zo niet aan. Volgens het Genootschap Onze Taal redeneren veel mensen dat alle jaartallen die met een 2 beginnen (2000 tot en met 2999)  samen een millennium vormen. En in de praktijk lijkt dat meer in gebruik. Wie heeft het nieuwe millennium gevierd in het jaar 2001? De meeste hadden dat al gedaan bij de overgang van 1999 naar 2000. Hetzelfde geldt voor eeuwen en decennia.

Meest gelezen