Banken klagen over stijgende belastingdruk: "Op termijn is dit onhoudbaar"

De banken en financiële instellingen klagen over de stijgende belastingdruk. Dat schrijft De Tijd. In 2016 betaalde de sector in totaal 1,6 miljard euro aan belastingen, een verdubbeling tegenover vier jaar geleden. Dat de belastingen zo gestegen zijn heeft te maken met de bankentaks van de federale regering, maar ook met de aantrekkende economie die de banken meer inkomsten oplevert.

In 2012 betaalde de financiële sector iets meer dan 800 miljoen euro aan belastingen. In 2016 was dat opgelopen tot het dubbele. Voor 2017 zijn er nog geen definitieve cijfers, maar het bedrag zal opnieuw stijgen. Zo'n 600 miljoen van die 1,6 miljard is vennootschapsbelasting, wat alle bedrijven moeten betalen. En die levert de staat meer op nu de economie het beter doet.

De rest zijn specifieke belastingen voor de sector. Het gaat dan onder meer om de verplichte bijdrage voor het resolutiefonds (voor banken in problemen) en de bankentaks van de federale regering. De hogere bankentaks van de regering is begroot op 805 miljoen euro per jaar, en dat bedrag zal dit jaar zeker gehaald worden. De winst van de vier grootste banken in ons land (KBC, Belfius, BNP Paribas Fortis en ING) blijft intussen stabiel de laatste jaren (4,26 miljard in 2016).

Die bankentaks, die van kracht is sinds 2016, is ingevoerd om de financiële sector meer te laten bijdragen. Maar sectororganisatie Febelfin vindt de belasting te hoog. "Het is niet duurzaam om telkens bij de banken de oplossing te zoeken voor de begrotingsproblemen", zegt Karel Van Eetvelt, de CEO van Febelfin in De Tijd.  

Bij het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) is te horen dat het logisch is dat de banken, die 10 jaar geleden tijdens de crisis ondersteund werden door de overheid,  hun steentje bijdragen aan de financiering van lastenverlagingen. Bovendien daalt vanaf dit jaar de vennootschapsbelasting, een maatregel van het Zomerakkoord. De banken (en andere bedrijven) zullen daardoor minder belastingen moeten betalen op hun winsten.

"We willen een gesprek met de regering"

"Als je begint te vergelijken met banken die niet in België zitten, zie je dat die veel minder belastingen betalen en dat wordt een probleem", zegt Van Eetvelt aan onze redactie. "Binnen de Europese context en naar de toekomst toe is dat onhoudbaar. Wat we vooral willen is een gesprek met de regering om te kijken hoe we over een periode van enkele jaren de belastingdruk kunnen verlagen naar die van een doorsnee bedrijf, want vandaag is die nog veel te hoog."

In de verlaging van de vennootschapsbelasting ziet hij weinig heil, die is vooral voor de kmo's bedoeld, zegt hij. "Ik heb er begrip voor dat de regering op zoek is naar een begroting in evenwicht, maar men moet ook rekening houden met de duurzaamheid van de sector. Als dat de verkeerde kant uitgaat, gaan de inkomsten nog veel meer zakken."

Meest gelezen